Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Dodávky tepla v loňském roce významně ovlivnila pandemie

Tisková zpráva ze dne 8. dubna 2021 (Praha): Potřeba tepla na vytápění za celý loňský rok nedosáhla na deseti­letý průměr, a tak se při vyúčtování nákladů na teplo a ohřev vody za rok 2020 lidé při správně nastavených zálohách nemusí obávat nedoplatků ani při zvýšené spo­třebě tepla kvůli častějšímu pobytu doma. Meziročně došlo loni kvůli pandemii k ...

Klimatická náročnost, tedy potřeba tepla pro vytápění byla v letech 2019 a 2020 stejná a v obou se topilo až do konce května. O celko­vé spo­třebě tepla v domácnostech rozhodla protiepidemická opatření, zejména distanční výuka, práce z domova a omezení pohybu. Teplárny zaznamenaly u spo­třeby...



Nové materiály pro média

 • Tisková zpráva: Dodávky tepla v loňském roce významně ovlivnila pandemie (8. 4. 2021)
 • Tisková zpráva: Teplárenské sdružení České republiky slaví 30 let činnosti (26. 3. 2021)



Zpravodaj

 • Aprílová houpačka teplot pokračuje. Co nám letos přinese duben v topení?
 • Pracovní skupina pro eko­lo­gickou le­gis­la­tivu
 • Vyhodnocení cen tepelné energie a jejich vývoj k 1. lednu 2020
 • MPO připravilo Národní plán obnovy
 • MMR předložilo návrh Dohody o partnerství v programovém období 2021-2027
 • Hos­po­dář­ský výbor PS schválil pozměňovací návrhy k zákonu o podporovaných zdrojích energie
 • Letošní zima je zatím mírně chlad­nější než průměr deseti­letí
 • Modern­iza­ce ko­telen dodá Broumovu stabilní teplo a elektřinu
 • TS ČR se zúčastnilo cílené konzultace k revizi IED
 • ERÚ vypořádal při­po­mínky k vyhlášce o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb
 • Teplárny Brno zapůjčí svá elektro­auta k vyzkoušení městským částem
 • Dodávky tepla v loňském roce významně ovlivnila pandemie
 • Podle studie ČVUT bude konec uhlí v tep­lá­renství stát 98 až 108 miliard korun
 • ČEZ v Dětmarovicích končí s uhlím, teplo pro okolní města bude vyrábět z plynu
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k úpravě Obecného nařízení k blokovým výjimkám GBER
 • První jarní den byl paradoxně nej­chlad­nějším dnem letošního března
 • MŽP připravilo novelu vodního zákona k pro­ble­ma­tice havárií
 • ERÚ zaslal do mezirezortu novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem
 • Přehled le­gis­la­tivy za březen 2021
 • Komise konzultuje prováděcí nařízení ke kritériím udrži­telnosti lesní biomasy



3T - teplo technika teplárenství  3/2020

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • Komise: Rok 2020 přinesl na evropských trzích s elektřinou rekordní počet ho­din se zápornou cenou
 • Část opozice neprosadila další odklad schvalování zákona k Dukovanům
 • Skupině EPIF z holdingu EPH loni klesl provozní zisk i tržby
 • Křetínského EPH postaví v Německu 50 větrných elektráren. Budou mít téměř stejný výkon jako větrníky v celém Česku
 • Křetínského EPH postaví v Německu 50 větrných elektráren
 • Guptova Liberty chce z ostravské huti vyvést povolenky za pět miliard. Odboráři jsou tvrdě proti a chystají stávku
 • Japonci radioaktivní vodu z Fukušimy do moře vypustí, ochráncům navzdory
 • Energie z odpadu: Alternativa ke skládkování
 • Krajský úřad Ústeckého kraje dal výjimku z emisních limitů elektrárně Počerady
 • Francouzské spojení konkurentů za 13 miliard eur: Veolia se po měsících jednání dohodla se Suezem
 • Britská armáda bojuje proti emisím spuštěním nové foto­voltaické elektrárny
 • NKÚ: Energetické úspory u veřejných budov se nedaří dost rychle
 • EKONOMIKA: Bez bohatství nebude pokroku
 • Nová daň na obzoru. Z maji­telů solárních elektráren chce stát dostat pět miliard ročně
 • Solární prokletí nekončí, rozvoj foto­voltaiky vláda dál blokuje
 • Japonsko očekává dosažení 7,2 GW výkonu v biomasových zdrojích do roku 2030
 • Global Energy Monitor: Evropa riskuje 87 mld. eur spojených s aktivy v plynárenství
 • Ověřené emise CO2 v systému EU ETS poklesly v roce 2020 o 12,6 %
 • Jaderná elektrárna Dukovany je byznys. Nikoli, zda někoho nemáme rádi
 • ČEPS loni klesl zisk před zdaněním na 3,4 miliardy Kč, výnosy a investice rostly
 • ČEZ začal nabízet čistě jadernou elektřinu, dodava­telé už často nabízí zelenou
 • Dodávky tepla během minulého roku významně ovlivnila pandemie
 • E15: Konec uhlí vyjde teplárny podle studie ČVUT na zhruba sto miliard korun
 • Norský ropný fond má první přímou investici do obnovi­telných zdrojů
