Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Nový web naseteplo.cz vás provede světem dálkového vytápění a jeho výhodami

Chcete vědět proč si vybrat právě dálkové vytápění? Stránky www.naseteplo.cz vám nabídnou hned několik výhod dálkového vytápění, kvůli kterým stojí za to se připojit na soustavu zásobování teplem ve vašem městě nebo se od ní naopak vůbec neodpojovat. Na webu jednoduše zjistíte argumenty proč dát přednost právě dálkovému vytápění.

My v teplárnách a výtopnách jsme hrdí na to, že jsme hřeji­vou součástí vašeho života. A budeme se o to snažit i nadále, o tom se můžete přesvědčit na stránkách naseteplo.cz. Poznáte, co je pravda, a co je kulhající lež, která se pomalu mění v mýtus? Stránky naseteplo.cz vám pomohou to...



Zpravodaj

 • Letošní valentinské polibky zamrzaly na rtech
 • Veolia bude dodávat teplo školám a školkám v Praze 13 dalších pět let
 • SAKO Brno vydalo doporučení pro veřejnost k nakládání s použitými respirátory a testy
 • ERÚ konzultuje návrh nové vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
 • ERÚ konzultuje úpravu cenového rozhodnutí k elektro­ener­ge­tice
 • Skončená meteoro­lo­gická zima od prosince do února byla na úrovni deseti­letého průměru
 • Hasiči už „ustlali“ sokolům na nej­vyšším komíně v Elektrárně Chvaletice
 • Únor byl bílý s mrazi­vou Valentinskou zimou i se dvěma výraznými oblevami
 • Uzavření černouhelných šachet OKD přichází dříve než se čekalo
 • ŠKO-ENERGO své teplo z eko­lo­gicky šetrné teplárny nezdražuje
 • Nejchlad­nějším dnem byl 12. únor a regionem severní a východní Čechy
 • Pálení odpadu není věda, podívejte se na nový film z pro­duk­ce SAKO Brno
 • Teplárně Strakonice dokázala snížit cenu tepla a přeplatek vrátí odběra­telům
 • Přehled le­gis­la­tivy za únor 2021
 • Severočeská tep­lá­renská dnes spouští kampaň na podporu CZT
 • Čtvrtletní zprávy o provozu tep­lá­renských soustav ČR za I. až III. čtvrtletí 2020
 • Elektrárny Opatovice žádají o výjimku na emise oxidů dusíku a rtuti
 • U domovní ko­telny by po požáru odstávka mohla trvat i měsíc
 • Evropská komise zahájila konzultaci zadání studie dopadů revize EPBD
 • Evropská komise zahájila konzultaci zadání studie dopadů k revizi pravidel EU pro plyn
 • Ovzduší ve Zprávě o životním prostředí České republiky za rok 2019
 • Horkovod z Temelína do Českých Budějovic TENZA nedokončí
 • Konec výroby tepla a energií z uhlí v ener­ge­tických zdrojích C-Energy v Táboře a Plané
 • Evropská komise připravila dotazník k revizi MSR v EU ETS
 • Tento týden ukončují provoz dva uhelné doly na Ostravsku



3T - teplo technika teplárenství  3/2020

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • Spalování směsí zemního plynu s vodíkem v domácích plynových spo­třebičích - 1. část
 • Evropská komise schválila státní podporu pro ko­ge­ne­raci na Slovensku
 • IEA: Japonsko bude muset nej­později v roce 2030 začít prudce snižovat emise CO2
 • Pokud chce Evropa dosáhnout uh­líkové neutrality v půlce století, musí ak­cep­tovat jadernou energii
 • TEXAS: Dotační kanibalismus
 • ENERGETIKA: Německá vláda to ví
 • Z uhlí na obnovi­telné zdroje - EU přispívá na tranformaci uhelných regionů
 • V Německu se loni poprvé vyrobilo více energie z větru než z uhlí
 • V USA loni zprovoznili rekordní objem výkonu ve větrných elektrárnách
 • ENERGETIKA: Nebezpečné žonglování s termíny
 • České obce a kraje loni uspořily díky garantovaným úsporám 400 milionů korun
 • Policejní doprovod i přístroj měřící nárazy. Do Temelína dorazilo palivo
 • Elektrárna Moorburg již není potřeba ani pro stabil­iza­ci soustavy. Lokalita má sloužit pro výrobu zeleného vodíku
 • Berlín plánuje povinné solární systémy na střechách nových budov
 • Unie se chystá na další zdanění uh­líku. Ve Švédsku už uh­líková daň funguje 30 let
 • Havlíček: Finální podoba tendru na blok Dukovan by mohla být v řádu týdnů
 • Zdař bůh, OKD!
 • Sněmovna opět přerušila schvalování zákona ke stavbě Dukovan
 • Uhlí skončí mnohem dříve, než si myslíme. A nej­sme na to připraveni, říká Paukner
 • Evropský parlament podporuje využití kompostů a digestátů místo prů­my­slových hnojiv
 • Brusel prošetří, zda Německo kvůli uhlí neporušilo pravidla EU
 • Brusel prošetří, zda Německo při odškodnění provozova­telů hnědouhelných elektráren neporušilo pravidla EU
 • EU a její rapidní snižování emisí CO2: Uhlíková daň na obzoru?
 • Česko bez fosilních paliv? Teplo jen dva dny v měsíci…
