Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


První sokolí páry zahnízdily v připravených budkách na komínech tep­lá­ren

Od roku 2011, kdy byla umístěna na komíně v Tušimicích první hnízdní budka, už sokoli vyvedli na výškových stavbách v České republice minimálně 291 mláďat. Letos by se mělo vylíhnout v hnízdních budkách už 300. sokolí mládě. Podporu hnízdění kriticky ohroženým sokolům dává ve svých areálech po celé republice i 17 tep­lá­ren, které jsou členy ...

První zahnízdění sokolů stěhovacých na výškových stavbách u nás bylo objeveno na komíně Elektrárny Tušimice v roce 2010. V klubku kabelů byla nalezena dvě sokolí vejce. Okamžitě byly přerušeny práce na demolici komína, ale párek sokolů, kteří tu byli pozorováni již od roku 2006, se mláďat nedočkal....



Zpravodaj

 • První sokolí páry zahnízdily v připravených budkách na komínech tep­lá­ren
 • V kladenské i zlínské teplárně se vyrábí zelená energie
 • Zima v pražském Klementinu patřila k těm teplejším, v průměru bylo 2,6 °C
 • ERÚ: Indikativní cena zemního plynu pro 2. čtvrtletí 2021 opět mírně stoupla
 • Letošní valentinské polibky zamrzaly na rtech
 • Veolia bude dodávat teplo školám a školkám v Praze 13 dalších pět let
 • SAKO Brno vydalo doporučení pro veřejnost k nakládání s použitými respirátory a testy
 • ERÚ konzultuje návrh nové vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
 • ERÚ konzultuje úpravu cenového rozhodnutí k elektro­ener­ge­tice
 • MŽP vy­hod­no­tilo předregistrační výzvy Modern­iza­čního fondu
 • Skončená meteoro­lo­gická zima od prosince do února byla na úrovni deseti­letého průměru
 • Hasiči už „ustlali“ sokolům na nej­vyšším komíně v Elektrárně Chvaletice
 • Únor byl bílý s mrazi­vou Valentinskou zimou i se dvěma výraznými oblevami
 • Uzavření černouhelných šachet OKD přichází dříve než se čekalo
 • ŠKO-ENERGO své teplo z eko­lo­gicky šetrné teplárny nezdražuje
 • Nejchlad­nějším dnem byl 12. únor a regionem severní a východní Čechy
 • Pálení odpadu není věda, podívejte se na nový film z pro­duk­ce SAKO Brno
 • Teplárně Strakonice dokázala snížit cenu tepla a přeplatek vrátí odběra­telům
 • Přehled le­gis­la­tivy za únor 2021
 • Severočeská tep­lá­renská dnes spouští kampaň na podporu CZT
 • Čtvrtletní zprávy o provozu tep­lá­renských soustav ČR za I. až III. čtvrtletí 2020
 • Elektrárny Opatovice žádají o výjimku na emise oxidů dusíku a rtuti
 • U domovní ko­telny by po požáru odstávka mohla trvat i měsíc
 • Evropská komise zahájila konzultaci zadání studie dopadů revize EPBD
 • Evropská komise zahájila konzultaci zadání studie dopadů k revizi pravidel EU pro plyn



3T - teplo technika teplárenství  3/2020

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • SVĚT: Hladovka už byla zahájena
 • Vláda schválila koncepci pro dopravu, chce snížit její spo­třebu
 • Fukušima I deset let poté
 • Dekarb­oni­zace výroby tepla bude v následujících letech nezbytná. Vý­znam­nou roli může hrát jádro
 • Úřad pro jadernou bezpečnost posvětil stavbu nových reaktorů v Dukovanech
 • ČEZ dostal od SÚJB povolení pro nový jaderný zdroj v Dukovanech
 • Spalování směsí zemního plynu s vodíkem v domácích plynových spo­třebičích - 1. část
 • Evropská komise schválila státní podporu pro ko­ge­ne­raci na Slovensku
 • IEA: Japonsko bude muset nej­později v roce 2030 začít prudce snižovat emise CO2
 • Pokud chce Evropa dosáhnout uh­líkové neutrality v půlce století, musí ak­cep­tovat jadernou energii
 • TEXAS: Dotační kanibalismus
 • ENERGETIKA: Německá vláda to ví
 • Z uhlí na obnovi­telné zdroje - EU přispívá na tranformaci uhelných regionů
 • V Německu se loni poprvé vyrobilo více energie z větru než z uhlí
 • V USA loni zprovoznili rekordní objem výkonu ve větrných elektrárnách
 • ENERGETIKA: Nebezpečné žonglování s termíny
 • České obce a kraje loni uspořily díky garantovaným úsporám 400 milionů korun
 • Policejní doprovod i přístroj měřící nárazy. Do Temelína dorazilo palivo
 • Elektrárna Moorburg již není potřeba ani pro stabil­iza­ci soustavy. Lokalita má sloužit pro výrobu zeleného vodíku
 • Berlín plánuje povinné solární systémy na střechách nových budov
 • Unie se chystá na další zdanění uh­líku. Ve Švédsku už uh­líková daň funguje 30 let
 • Havlíček: Finální podoba tendru na blok Dukovan by mohla být v řádu týdnů
 • Zdař bůh, OKD!
 • Sněmovna opět přerušila schvalování zákona ke stavbě Dukovan
