Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Provozova­telé tep­lá­ren investovali do snižování emisí již 25 miliard Kč 

Tisková zpráva ze dne 20. ledna 2021 (Praha): V loňském roce investovali provozova­telé tep­lá­ren do eko­lo­g­iza­ce provozů snižující emise další 1,5 miliardy korun. Od roku 2013 si modern­iza­ční investice v tep­lá­renství vyžádaly již přes 25 miliard korun. Emise oxidu siřičitého a prachu z tep­lá­ren díky tomu klesly mezi lety 2013 a 2019 téměř o dvě ...

„Celko­vé investice tep­lá­renských společností do snížení emisí od roku 2013 již přesáhly 25 miliard korun a výrazně se projevily na snížení emisí znečišťujících látek,“ komentuje aktuální statistická data z tep­lá­ren, které jsou členy Teplárenského sdružení ČR, předseda výkonné rady Tomáš Drápela a...



Nové materiály pro média

 • Tisková zpráva: Provozova­telé tep­lá­ren investovali do snižování emisí již 25 miliard Kč (21. 1. 2021)



Zpravodaj

 • Minimální odstávka při požáru v Kolíně díky velmi dobrému kr­izo­vému plánu Veolie
 • innogy neustále řeší další a další stížnosti na energošmejdy
 • Za poslední půlstoletí se mírně zvýšila teplota v topném období
 • Provozova­telé tep­lá­ren investovali do snižování emisí již 25 miliard Kč 
 • Vychází letošní první číslo magazínu DoTek nej­en pro sever Čech
 • Rozdíl v délce topné sezóny, tedy dnech, kdy se topí, je až dva měsíce
 • Ministr Havlíček a předseda Rady ERÚ Trávníček řešili situaci ve Strakonicích
 • Potřeba tepla pro vytápění je v 1. polovině roku vyšší
 • TS ČR při­po­mínkovalo nové znění Kodexu PS Přílohy č. VI Dispečerské řízení
 • TS ČR při­po­mínkovalo Zprávu o ŽP za rok 2019
 • Díky ostrovnímu provozu zajistila zlínská teplárna stabilní dodávky místním podnikům
 • Rok 2020 se potřebou tepla v denostupních téměř vyrovnal roku 2019
 • Vláda schválila Státní politiku životního prostředí do roku 2030
 • Globální emise oxidu uhličitého vrátil Covid na úrovně z období před deseti lety
 • TS ČR při­po­mínkovalo novelu zákona č. 67/2013 Sb.
 • TS ČR při­po­mínkovalo návrh technicko-eko­nom. parametrů pro stanovení provozní podpory
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k revizi pravidel veřejné podpory pro ener­ge­tiku a ŽP
 • Potřeba tepla od září do prosince se nej­více přiblížila průměru dekády 2011 až 2020
 • Prosinec letos žádné výrazné ochlazení nepřinesl, oblevy se opět projevily v plné síle
 • Přehled le­gis­la­tivy za prosinec 2020
 • Předsednictví EU převzalo Portugalsko
 • Průběh prosincových teplot v regionech České republiky



3T - teplo technika teplárenství  3/2020

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • Vláda projedná plán Modern­iza­čního fondu
 • Investice do transformace ener­ge­tiky přesáhly loni poprvé 500 mld. USD
 • Tepelné elektrárny, spalovny, teplárny, výtopny a výměníkové stanice
 • Vývoj obchodování na krátkodobých trzích s elektřinou a plynem OTE v roce 2020
 • Máte nápad, jak zachytávat uh­lík? Musk vynálezci daruje 100 milionů dolarů
 • Studie: 20 GWh baterií by v Británii zvýšilo využití větrných elektráren o 50 %
 • Biden bude rétoricky pro EU jednodušším partnerem, obchodně nám ale neuhne, říká velvyslanec Kmoníček
 • Registrujte žádosti do Modern­iza­čního fondu - zbývají již jen dny!
 • Musk nabízí 100 mil. USD za nej­lepší techno­­lo­gii zachycení uh­líku
 • Co je třeba vědět před uzavíráním uhelných elektráren?
 • Britský „desetibodový“ plán ukazuje směr ke snížení emisí CO2 o 78 % do roku 2030
 • GLOSA: Uhlíková „levárna“ Evropské unie
 • Evropa se vrací k myšlence Transevropského expresu. Má pomoci s emisními cíli
 • EIA: Těžba fosilních paliv v USA v následujících d­vou letech poroste
 • Energetici i během nouzového stavu zaznamenávají nekalé praktiky
 • Teplárny loni investovaly v ČR do snížení emisí další 1,5 mld. Kč
 • Špitálka - soutěž na chytrou čtvrť
 • Prozřít díky blackoutu? Čekání na budoucnost…
 • Blok Dukovan bude stát až do února, opravuje se parogenerátor
 • Komora: V ČR loni nebyla zprovozněna žádná větrná elektrárna, vodní pouze jedna
 • Total a Engie hodlají ve Francii postavit závod na výrobu zeleného vodíku
 • Strašení blackoutem v Česku zabírá, hlas rozumu zní z ČEPS
 • Akumulace energie i energošmejdi. Novela ener­ge­tického zákona míří do sněmovny
 • Plynaři chtějí pomoci k záchraně systémů centrálního zásobování teplem
