Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Ceny tepla příští rok příliš neporostou, někde teplo i zlevní

Tisková zpráva ze dne 26. listopadu 2020 (Praha): Ceny dálkového tepla vyrobeného ze zemního plynu se v příštím roce nebudou zvyšovat. V některých lokalitách dojde i ke snížení předběž­né kal­ku­lo­vané ceny tepla pro rok 2021. U tep­lá­ren, které využívají více paliv, většinou zůstanou ceny tepla stejné. V případě tep­lá­ren, které používají hlavně uhlí, ...

Na celko­vé náklady za teplo bude mít letos u domácností vliv nej­en venkovní teplota, ale i omezení vyvolaná vládními nařízeními, respektive náš delší pobyt doma. Topná sezóna zatím klimaticky odpo­vídá dlouhodobému průměru. „Ani v příštím roce se nemusí domácnosti výrazného zdražení ceny tepla...



Nové materiály pro média

 • Tisková zpráva: Ceny tepla příští rok příliš neporostou, někde teplo i zlevní (26. 11. 2020)



Zpravodaj

 • Hlubinná těžba na Mostecku končí, tři vstupy do dolu byly uzavřeny 11 m silnými hrázemi
 • Nejchlad­nější byly tradičně západní a jižní Čechy, nej­teplejší Praha a střední Čechy
 • V Českých Budějovicích si od ledna připlatí domácnosti za teplo jen 25 korun měsíčně
 • Klimatické statistiky za listopad - průměrné denní teploty a porovnání
 • Cena tepla z Opatovic zůstává jednou z nej­nižších v České republice
 • TS ČR při­po­mínkovalo návrh Obecného programového dokumentu Modern­iza­čního fondu
 • Sokolovská uhelná investuje do eko­lo­gie
 • Severní ener­ge­tická pokračuje v rekultivacích po těžební činnosti v Lomu ČSA
 • Poslanecká sněmovna schválila balíček odpadových zákonů i novelu zákona o vodách
 • ZEVO garantují účinnou likvidaci kontaminovaných ochranných prostředků i odpadů
 • ČEPS upravila Kodex, do řízení soustavy se budou moci zapojit nové subjekty
 • ERÚ: Indikativní cena zemního plynu pro 1. čtvrtletí 2021 mírně klesla
 • Věrnostní smlouva na teplo se jeho odběra­telům v Liberci vyplatí
 • MPO připravilo no­vou vyhlášku k ener­ge­tickým posudkům
 • MŽP vyhlásilo předregistrační výzvy z Modern­iza­čního fondu
 • Karlovarská tep­lá­renská řeší propad tržeb
 • Podle meteorologů pandemie přinesla jen nepatrný výkyv skleníkových emisí
 • Teplárna České Budějovice založí dceřinou společnost ZEVO Vráto
 • Na Slovensku chtějí zrušit účast tep­lá­ren ve stavebním řízení při výstavbě domovní ko­telny
 • Teplárny Brno instalují na Špitálce kotle za 200 milionů
 • Ceny tepla příští rok příliš neporostou, někde teplo i zlevní
 • MŽP připravilo návrh nové vyhlášky k nakládání s odpady



3T - teplo technika teplárenství  3/2020

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • Zástupci eko­lo­gických organ­iza­cí odejdou z Uhelné komise, požadují dřívější konec spalování uhlí
 • Aktivisté demonstrují proti konci uhlí až v roce 2038. Ministr selhal, míní
 • Využívání uhlí může podle analytiků skončit dříve než v roce 2038. Rozhodnutí komise ale prý nebylo překvapivé
 • Konec uhlí v roce 2038? Rozhodnutí uhelné komise nic neznamená, v každém případě ale platí, že Česko je na budoucnost zoufale nepřipravené
 • Do tří uhelných krajů půjde v příštích letech téměř 100 miliard
 • Zástupci oboru: Konec uhlí v Česku v roce 2038 je kompromis
 • Ekologové: Schválený rok konce uhlí je pozdě, chyběly podklady
 • Uhelná komise doporučila konec uhlí v ČR v roce 2038
 • Čína je nej­větší hrozba pro svobodu od války, míní šéf tajných služeb USA
 • Pálení uhlí v elektrárnách skončí v roce 2038, rozhodla komise
 • Komise doporučila ukončit užívání uhlí v roce 2038
 • Konec uhlí v Česku má přijít v roce 2038. Uhelná komise to dnes doporučila vládě
 • Jaký termín by měla vybrat uhelná komise pro odchod od uhlí?
 • V první německé aukci na platby za odstavení uhelných elektráren uspěly zdroje o výkonu 4,8 GW
 • Uhelná komise doporučí datum konce uhlí, očekává Brabec. Sám by podpořil návrh let 2033 a 2038
 • Ministr Havlíček dostal ochranku. Bude spolu­rozhodovat o konci uhlí
 • Snižování cen větrných elektráren: Skupině zákazníků v USA byla vrácena část peněz, kterými podpořili jejich rozvoj
 • Studie: le­gis­la­tivní požadavky pro renovaci budov z pohledu ener­ge­tické náročnosti vytápění a větrání
 • Odchod od uhlí je nezodpovědný, nikdo neví, kolik to bude stát. A jen na zelené elektrárny se spoléhat nelze, říká šéf Sev.en Energy
 • Uhlí skončí v Česku nej­spíš za 18 let. Rozhodnutí může padnout bez ohledu na tendr dostavby Dukovan
 • Člen komise: Možný posun jaderného tendru rozsypal uhelné scénáře
 • CVVM: S rozšířením Dukovan souhlasí necelá polovina Čechů
 • Přes tři sta obcí a malých podniků nesouhlasí s nižší podporou komunitní ener­ge­tiky z Modern­iza­čního fondu
 • Incident v Lukašenkově jaderné elektrárně. Selhal nouzový chladicí systém
