Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Ceny tepla příští rok příliš neporostou, někde teplo i zlevní

Tisková zpráva ze dne 26. listopadu 2020 (Praha): Ceny dálkového tepla vyrobeného ze zemního plynu se v příštím roce nebudou zvyšovat. V některých lokalitách dojde i ke snížení předběž­né kal­ku­lo­vané ceny tepla pro rok 2021. U tep­lá­ren, které využívají více paliv, většinou zůstanou ceny tepla stejné. V případě tep­lá­ren, které používají hlavně uhlí, ...

Na celko­vé náklady za teplo bude mít letos u domácností vliv nej­en venkovní teplota, ale i omezení vyvolaná vládními nařízeními, respektive náš delší pobyt doma. Topná sezóna zatím klimaticky odpo­vídá dlouhodobému průměru. „Ani v příštím roce se nemusí domácnosti výrazného zdražení ceny tepla...



Nové materiály pro média

 • Tisková zpráva: Ceny tepla příští rok příliš neporostou, někde teplo i zlevní (26. 11. 2020)



Zpravodaj

 • Karlovarská tep­lá­renská řeší propad tržeb
 • Podle meteorologů pandemie přinesla jen nepatrný výkyv skleníkových emisí
 • Teplárna České Budějovice založí dceřinou společnost ZEVO Vráto
 • Na Slovensku chtějí zrušit účast tep­lá­ren ve stavebním řízení při výstavbě domovní ko­telny
 • Teplárny Brno instalují na Špitálce kotle za 200 milionů
 • Ceny tepla příští rok příliš neporostou, někde teplo i zlevní
 • MŽP připravilo návrh nové vyhlášky k nakládání s odpady
 • TS ČR při­po­mínkovalo návrh vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou
 • Rozvíjí se digital­iza­ce služeb, která zastřešuje jednotlivé řemeslníky v topenářství
 • Karlovy Vary prodlouží pronájem městské teplárny o deset let
 • Odpadová data 2019: Každý Čech vypro­duk­oval 551 kilogramů “komunálu”
 • Z budějovické výtopny Vráto zůstane jen komín
 • Komise zahájila konzultaci k úpravě pravidel veřejné podpory pro ener­ge­tiku a ŽP
 • Green Deal bude možná dobrý pro Evropu, ale špatný pro Zemi, varují vědci
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k zadání studie dopadů revize EU ETS a ESR
 • Veolia pomáhá zpříjemnit život na sídlišti v Ostravě
 • Komise finalizuje přípravy na 4. obchodovací období v EU ETS
 • Komise zahájila veřejné konzultace k revizi EU ETS a non-EU ETS sektorů
 • Komise zahájila konzultace k přezkumu směrnice o ener­ge­tické účinnosti a podpoře OZE
 • Kvalita ovzduší v Česku se opět zlepšuje
 • Komise vydala zprávu o fungování trhu s uh­líkem v roce 2020
 • EIA na zastavený projekt ZEVO ve Vsetíně se blíží ke konci



3T - teplo technika teplárenství  3/2020

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • Cesta k dekarb­oni­zaci české ener­ge­tiky - díl třetí
 • Anketu Českých 100 nej­lepších i letos vyhrála Škoda Auto
 • V roce 2019 byly koncentrace znečišťujících látek v ovzduší nej­nižší za posledních 11 let
 • Dozorčí rada ČEZ prodloužila mandát Benešovi o další čtyři roky
 • Avízo: Tisková konference k regulovaným cenám energií 2021
 • Aktivisté odmítli dohodu o vině a trestu ze poškození elektrárny
 • ÚOHS povolil Tykačově Vršanské uhelné nákup elektrárny Počerady
 • Opozice neprosadila odklad schvalování zákona ohledně Dukovan
 • EU posvětila aukce na odstavení německých černouhelných elektráren, obavy o ceny elektřiny se nenaplnily
 • Ceny tepla budou příští rok stejné, kde se topí plynem, dokonce zlevní
 • TOP 09 chce probrat tendr na dostavbu Dukovan ve Sněmovně
 • V zákoně musí být jasné záruky ke stavbě jaderného bloku, řekl Jurečka
 • Energetický regulační úřad nabádá k opatrnosti před retenčními nabídkami dodava­telů, mohou se prodražit
 • Sdružení: Ceny tepla budou příští rok převážně stagnovat
 • Poslance čeká debata o výkupu elektřiny z Dukovan i odpuštění daně z piva
 • Energetické rekon­struk­ce, které se samy zaplatí? V Česku je prostor pro projekty za miliardy, říká Kamil Čermák
 • Potenciál biomasy v příštích dekádách
 • Energetické úspory váznou, lze očekávat sankce EU
 • Podporovat i chránit
 • Jakou cestou se budou ubírat ceny energií?
 • Největší solární projekt USA vznikne v Nevadě
 • Financování úsporných projektů v prů­my­slu
 • Jaká je budoucnost vodíku v dopravě?
 • Velcí hráči se bojí, že nedostanou miliardy na solární elektrárny. Ministerstvo je chce zakázat stavět na výsypkách dolů
