Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Ceny tepla příští rok příliš neporostou, někde teplo i zlevní

Tisková zpráva ze dne 26. listopadu 2020 (Praha): Ceny dálkového tepla vyrobeného ze zemního plynu se v příštím roce nebudou zvyšovat. V některých lokalitách dojde i ke snížení předběž­né kal­ku­lo­vané ceny tepla pro rok 2021. U tep­lá­ren, které využívají více paliv, většinou zůstanou ceny tepla stejné. V případě tep­lá­ren, které používají hlavně uhlí, ...

Na celko­vé náklady za teplo bude mít letos u domácností vliv nej­en venkovní teplota, ale i omezení vyvolaná vládními nařízeními, respektive náš delší pobyt doma. Topná sezóna zatím klimaticky odpo­vídá dlouhodobému průměru. „Ani v příštím roce se nemusí domácnosti výrazného zdražení ceny tepla...



Nové materiály pro média

 • Tisková zpráva: Ceny tepla příští rok příliš neporostou, někde teplo i zlevní (26. 11. 2020)



Zpravodaj

 • Karlovarská tep­lá­renská řeší propad tržeb
 • Podle meteorologů pandemie přinesla jen nepatrný výkyv skleníkových emisí
 • Teplárna České Budějovice založí dceřinou společnost ZEVO Vráto
 • Na Slovensku chtějí zrušit účast tep­lá­ren ve stavebním řízení při výstavbě domovní ko­telny
 • Teplárny Brno instalují na Špitálce kotle za 200 milionů
 • Ceny tepla příští rok příliš neporostou, někde teplo i zlevní
 • MŽP připravilo návrh nové vyhlášky k nakládání s odpady
 • TS ČR při­po­mínkovalo návrh vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou
 • Rozvíjí se digital­iza­ce služeb, která zastřešuje jednotlivé řemeslníky v topenářství
 • Karlovy Vary prodlouží pronájem městské teplárny o deset let
 • Odpadová data 2019: Každý Čech vypro­duk­oval 551 kilogramů “komunálu”
 • Z budějovické výtopny Vráto zůstane jen komín
 • Komise zahájila konzultaci k úpravě pravidel veřejné podpory pro ener­ge­tiku a ŽP
 • Green Deal bude možná dobrý pro Evropu, ale špatný pro Zemi, varují vědci
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k zadání studie dopadů revize EU ETS a ESR
 • Veolia pomáhá zpříjemnit život na sídlišti v Ostravě
 • Komise finalizuje přípravy na 4. obchodovací období v EU ETS
 • Komise zahájila veřejné konzultace k revizi EU ETS a non-EU ETS sektorů
 • Komise zahájila konzultace k přezkumu směrnice o ener­ge­tické účinnosti a podpoře OZE
 • Kvalita ovzduší v Česku se opět zlepšuje
 • Komise vydala zprávu o fungování trhu s uh­líkem v roce 2020
 • EIA na zastavený projekt ZEVO ve Vsetíně se blíží ke konci



3T - teplo technika teplárenství  3/2020

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • Dogger Bank: Největší přímořský větrný park na světě se přiblížil real­iza­ci
 • Pište méně mailů, pomůžete životnímu prostředí, říkají britští vědci
 • Příští rok elektřinu a plyn nezdražíme, slibuje většina dodava­telů energií
 • Příští rok elektřinu a plyn nezdražíme, slibuje většina prodejců
 • Elektrické topné kabely Ecofloor a panely Ecosun nachází uplat­nění i v zemědělství
 • KVÍZ: I na sluneční energii se dá vydělat. Víte, jak na to?
 • Evropské společnosti opětovně potvrdily přízeň projektu Nord Stream 2 i přes hrozící americké sankce
 • Covid už prodražuje i vodu, Češi si za ni od ledna opět připlatí. Podívejte se, o kolik vzrostou ceny
 • Nové lasery nad elektrárnou rozeznají ptáka od případného útočícího dronu
 • Home office v zahraničí? Potíž je s daněmi i cizím právem, za­měst­nanci přesto odjíždí za teplem
 • Výroba biometanu podle kritérií udrži­telnosti
 • Jak se změní financování ener­ge­ticky úsporných projektů?
 • Jednovrstvé zdivo v různých povrchových úpravách
 • MPO vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Úspory energie
 • Na severu Čech zkouší experimentální použití biouhlu při rekultivaci
 • Obnovi­telné zdroje zlevňují i v Asii
 • Cesta k dekarb­oni­zaci české ener­ge­tiky - díl třetí
 • Anketu Českých 100 nej­lepších i letos vyhrála Škoda Auto
 • Nová pravidla udrži­telnosti a úspor emisí skleníkových plynů v bioener­ge­tice
 • Úspora emisí skleníkových plynů v odvětví bioplynu
 • V roce 2019 byly koncentrace znečišťujících látek v ovzduší nej­nižší za posledních 11 let
 • Dozorčí rada ČEZ prodloužila mandát Benešovi o další čtyři roky
 • Avízo: Tisková konference k regulovaným cenám energií 2021
 • Aktivisté odmítli dohodu o vině a trestu ze poškození elektrárny
