Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Teplárny jsou připravené na dodávku tepla pro vytápění

Tisková zpráva ze dne 24. září (Praha): Vzhledem k předpo­vědi výrazného poklesu průměrných denních teplot o následujícím víkendu jsou teplárny připravené podle aktuálních lokálních teplot zahájit vytápění domácností.

„Pracovníci tep­lá­ren přes léto tradičně prohlédli a opravili zařízení ko­telen, distribučních sítí a předávacích stanic, aby opět bezchybně fungovaly až do května příštího roku. Téměř 4 miliony obyva­tel České republiky tak mohou i nadále spoléhat na bezpečné a eko­lo­gické dodávky tepla,“ řekl...



Zpravodaj

 • Výkonná rada Teplárenského sdružení České republiky má opět 10 členů
 • Pracovní skupina pro eko­lo­gickou le­gis­la­tivu
 • ERÚ vydal opravu tiskové chyby v cenovém rozhodnutí k cenám tepelné energie
 • EK zveřejnila strategii „renovační vlna“, která má snížit ener­ge­tickou náročnost budov
 • Poslanecká sněmovna schválila zákon o odpadech
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k revizi směrnice o zdanění energie
 • Energetika Třinec za 80 milionů korun modernizuje tři kotle
 • Zajímavosti z výstavby látkových filtrů v elektrárně Chvaletice
 • Chystá se ener­ge­tické využití biomasy a komunálních odpadů v Komořanech
 • MŽP připravilo návrh Státní politiky životního prostředí do roku 2030
 • Evropský parlament požaduje navýšení cíle redukce emisí EU do roku 2030 na 60 %
 • ERÚ zveřejnil vypořádání při­po­mínek k CR teplo a CR POZE pro rok 2021
 • Právě vychází nové číslo časopisu 3T Teplo Technika Teplárenství
 • Na Slovensku bude plyn "tranzitním palivem" pro dekarb­oni­zaci tep­lá­renství
 • Navzdory Covidu dorazil opravený rotor turbíny pro teplárnu do Zlína včas
 • Klimatické statistiky za září - průměrné denní teploty v krajích
 • Upravená norma s typickými hodnotami pro výpočet en. náročnosti budov byla zveřejněna
 • Slovenští teplárníci chtějí dosáhnout 100% uh­líko­vou neutralitu do roku 2050
 • Klimatické statistiky za září - průměrné denní teploty
 • Elektrárna Poříčí má nový elektro­ko­tel
 • ČEZ tep­lá­renská investovala v Janských lázních 117 milionů korun do nových rozvodů tepla
 • ČEZ Energo vybudovalo v Šumperku dvě ko­ge­ne­rační jednotky za 60 milionů Kč
 • Přehled le­gis­la­tivy za září 2020
 • MPO vypořádalo při­po­mínky k návrhu věcného záměru nového ener­ge­tického zákona
 • Pracovní skupina pro regulaci cen tepelné energie



3T - teplo technika teplárenství  3/2020

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • Finální rozhodnutí o útlumu uhlí nepadlo. Datum doporučí komise vládě v listopadu, uvedl Havlíček
 • Havlíček: Datum útlumu uhlí doporučí komise vládě v listopadu
 • Část zákonodárců chce vyjmout Rusko a Čínu z tendru na Dukovany
 • Lídři EU mají rozhodnout o zpřísnění klimatických cílů v prosinci, ČR může hlasovat pro
 • Uhelná komise dnes datum konce využívání uhlí v Česku nestanoví
 • Využití nového energonosiče vodíku ve vytápění se přibližuje
 • Hrubá výroba tepla z OZE 2019 - biomasa a tepelná čerpadla
 • Provoz ko­telny v Zámku Kosmono­sy slavnostně zahájen
 • Zeppelin CZ se stal dodava­telem techno­­lo­gií pro hybridní ener­ge­tické systémy
 • Polská PGE chce do konce roku 2021 oddělit uhelný majetek
 • Brabec: Uhelná komise v úterý o datu ukončení využívání uhlí v ČR nerozhodne
 • Útlum uhlí v r. 2038 je podle ekologů pozdě, první radí odstavit Počerady
 • Uhelná komise odložila rozhodnutí o těžbě. Nechce jednat pod tlakem
 • Spojené království: Podíl OZE na výrobě elektřiny v Q2 dosáhl 44,6 %
 • Korejcům se daří dokončovat jaderné elektrárny včas. Dukovany by jim otevřely cestu na Západ
 • Všichni představi­telé členských zemí EU, včetně ČR, podpořili vyšší emisní cíl
 • Hnědého uhlí k vytěžení v Česku ubývá, za limity se zatím netěží
 • Limity v Severočeské uhelné pánvi vydržely v platnosti 24 let
 • Evropský parlament odhlasoval snížení emisí skleníkových plynů o 60 % do roku 2030
 • Cesta k dekarb­oni­zaci české ener­ge­tiky - díl druhý
 • Světový unikát míří do hornického muzea ze Severní ener­ge­tické
 • V úterý zasedne uhelná komise, konec uhlí v ČR stanoví nej­spíš na rok 2038
 • V úterý bude uhelná komise, konec uhlí v ČR asi stanoví na 2038
 • Německo zastropovalo příspěvek na podporu OZE, hrozil jeho prudký růst
