Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Teplárny jsou připravené na dodávku tepla pro vytápění

Tisková zpráva ze dne 24. září (Praha): Vzhledem k předpo­vědi výrazného poklesu průměrných denních teplot o následujícím víkendu jsou teplárny připravené podle aktuálních lokálních teplot zahájit vytápění domácností.

„Pracovníci tep­lá­ren přes léto tradičně prohlédli a opravili zařízení ko­telen, distribučních sítí a předávacích stanic, aby opět bezchybně fungovaly až do května příštího roku. Téměř 4 miliony obyva­tel České republiky tak mohou i nadále spoléhat na bezpečné a eko­lo­gické dodávky tepla,“ řekl...



Zpravodaj

 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k revizi evropského registru úniků znečišťujících látek
 • Stavba horkovodu do lokality Světlíky v Českých Budějovicích začíná
 • Kolik stojí znečištění ovzduší zdraví Evropanů?
 • Rada pro ŽP přijala pozici k návrhu nařízení o evropském právním rámci pro klima
 • Spolana spustila no­vou plyno­vou teplárnu za 200 milionů a výrazně snížila emise
 • MPO připravilo no­vou vyhlášku o ener­ge­tickém auditu
 • Uhlí skončilo v Teplárně Náchod, na teplo bez uhlí se chystá i teplárna ve Dvoře Králové
 • SAKO Brno díky novému tepelnému čerpadlu vyrobí teplo pro více než 1000 domácností
 • MPO prodloužilo příjem žádostí v rámci IV. výzvy programu úspory energie v SZT
 • Sev.en Energy a ČEZ se dohodly na dřívějším prodeji Elektrárny Počerady
 • ERÚ zveřejnil podklady pro stanovení referenční ceny elektřiny a tepla
 • Stanovisko MPO a SEI k povinnosti provést ener­ge­tický audit
 • Výkonná rada Teplárenského sdružení České republiky má opět 10 členů
 • Pracovní skupina pro eko­lo­gickou le­gis­la­tivu
 • ERÚ vydal opravu tiskové chyby v cenovém rozhodnutí k cenám tepelné energie
 • EK zveřejnila strategii „renovační vlna“, která má snížit ener­ge­tickou náročnost budov
 • Poslanecká sněmovna schválila zákon o odpadech
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k revizi směrnice o zdanění energie
 • Energetika Třinec za 80 milionů korun modernizuje tři kotle
 • Zajímavosti z výstavby látkových filtrů v elektrárně Chvaletice
 • Chystá se ener­ge­tické využití biomasy a komunálních odpadů v Komořanech
 • MŽP připravilo návrh Státní politiky životního prostředí do roku 2030
 • Evropský parlament požaduje navýšení cíle redukce emisí EU do roku 2030 na 60 %
 • ERÚ zveřejnil vypořádání při­po­mínek k CR teplo a CR POZE pro rok 2021
 • Právě vychází nové číslo časopisu 3T Teplo Technika Teplárenství



3T - teplo technika teplárenství  3/2020

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • Pražská burza se dnes vrátila k růstu
 • Cenová ofenziva hlavních dodava­telů energie v Česku pokračuje
 • IEA: Světový ener­ge­tický výhled 2020 nastiňuje, jak se ener­ge­tika může vypořádat s dopady pandemie koronaviru
 • ČR má podle propagátorů potenciál k rozvoji geotermální energie
 • ÚOHS posuzuje prodej elektrárny Počerady Vršanské uhelné
 • Čeští lékaři ve výzvě žádají brzký konec spalování uhlí
 • Čeští lékaři ve výzvě žádají brzký konec spalování uhlí, požadují přechod na čistší zdroje energie
 • Evropská komise vydala metano­vou strategii
 • Evropa potřebuje systémo­vou změnu, aby splnila Green Deal
 • ČEZ se stahuje do Česka, za prodej majetku v Rumunsku získá desítky miliard
 • Dukovany 2, nebo Počerady? Jsme v Česku. Takže obojí?
 • Souboj o miliardy v ener­ge­tice. Kdo získá zelené peníze, malí, či velcí?
 • Ptali se nás, jestli topíme raketami, vzpomíná bývalý ředi­tel Temelína
 • Evropský systém pro obchodování s CO2 vstoupí počátkem roku 2021 do své 4. fáze
 • Německo: Parlament odsouhlasil startovní výši daně za CO2 na 25 euro za tunu
 • DZ Dražice zahájila spolu­práci s klastrem Česká peleta
 • Biden musel vysvětlovat výrok z debaty o ropném sektoru, podle analytiků mohl přijít o část voličů
 • ČEZ se v Rumunsku zbavuje sedmi firem, ponechá si jen dvě. Prodej je v souladu s no­vou strategií společnosti
 • Skupina ČEZ prodala většinu rumunských aktiv společnosti MIRA
 • Tykačova Sev.en převezme Počerady od ČEZ už letos
 • EU počítá se snížením spo­třeby energie u stavby a bydlení. Budoucnost má patřit pasivním stavbám
 • Největší elektro­ko­tel v Česku zahájil provoz. Kromě dodávek tepla bude stabil­izo­vat elektr­iza­ční soustavu
 • ČEZ přestane v teplárně Dvůr Králové nad Labem spalovat uhlí
 • Bulharsko žádá od Evropské komise pomoc s transformací tamní ener­ge­tiky
