Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Senát požádal vládu, aby jednala s Evropskou komisí o tep­lá­renství

Tisková zpráva ze dne 30. dubna 2020, Praha: Senát dnes přijal usnesení k Zelené dohodě pro Evropu, ve kterém žádá vládu, aby neprodleně zahájila jednání s Evropskou komisí o opatřeních na zmírnění eko­nomických dopadů revize obchodování s emisemi (EU ETS) na tep­lá­renství, na které je v ČR připojeno 3,5 milionu obyva­tel.

Sdělení Evropské komise s názvem Zelené dohoda pro Evropu, které představuje rámec politik a le­gis­la­tivních opatření, které hodlá Evropská komise v nej­bližších letech navrhnout s ohledem na zpřísnění cíle snižování emisí skleníkových plynů v EU na 50 až 55 % do roku 2030 oproti v současné době...



Zpravodaj

 • Novela zákona o podporovaných zdrojích dorazila do Poslanecké sněmovny
 • Teplárna Otrokovice ukončila topnou sezonu, Teplárny Brno přerušily vytápění
 • C-Energy jako první využívá velko­kapacitní baterii pro služby výkonové rovnováhy
 • MPO připravilo návrh zákona o přechodu k nízkouh­líkové ener­ge­tice
 • Ledoví muži jsou stále jednou z klimatických jistot
 • Nové Česko v číslech, statistická ročenka z dílny ČSÚ trochu jinak
 • Do rezervy tržní stability bude staženo celkem 332 milionů EUA z aukcí v roce 2020 a 2021
 • 220 měst a obcí má "zelené" účinné soustavy zásobování teplem
 • Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody
 • Průběh dubnových statistik denních teplot v grafech
 • Nový horkovod povede teplo v Brně pode dnem Svratky
 • ERÚ konzultuje úpravy PPDS Přílohy č. 4 a 7
 • Metrostav zbavil mělnickou teplárnu síry a teď ji zbaví i rtuti
 • Duben byl klimaticky průměrný, ale jeho teplotní výkyvy byly ci­telné
 • Na komínech tep­lá­ren je živo, začínají se kroužkovat sokolí mláďata
 • Emise v EU ETS se meziročně snížily o téměř 9%
 • Přehled le­gis­la­tivy za duben 2020
 • „Zelená“ výroba tepla z odpadu má v Brně zelenou
 • Končící topné období zatím kopíruje v potřebě tepla deseti­letý průměr
 • Teplárny na severu Moravy dodaly zatím méně tepla než v loňské zimě
 • Termální mapa Kladna je hotová a připravuje se pro přístup veřejnosti
 • ERÚ zveřejnil Přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií
 • Energetická společnost C-Energy Planá získala 51,95 pro­cent akcií Teplárny Tábor
 • Senát požádal vládu, aby jednala s Evropskou komisí o tep­lá­renství
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k přípravě Modern­iza­čního fondu v ČR



3T - teplo technika teplárenství  1/2020

 • Pravda o „levném“ teple v Německu a „drahém“ teple u nás
 • IV. výzva programu Úspory energie v soustavách zásobování teplem
 • Vnitrostátní plán ČR v oblasti ener­ge­tiky a klimatu z pohledu tep­lá­renství
 • Kvalitu ovzduší v ČR ovlivňují půl na půl domácí a zahraniční zdroje



Energetika aktuálně

 • Zákon proti šmejdům je bezzubý. Okrádání seniorů nezastaví
 • V Darkově se kvůli koronaviru netěží, stav nebezpečí hejtman nevyhlásil
 • Evropský plán na „zelené“ oživení eko­nomiky dostává konkrét­ní obrysy
 • Schmarcz: Chtějí nám politici po solárech znechutit i jádro? S Dukovany s námi vláda hraje betla
 • Hodnocení otopných soustav vytápění velko­prostorových objektů podle ČSN EN 15316-2
 • Ve středu se sejde jaderný výbor, bude řešit mj. bezemisní zákon
 • Komisařka EU pro ener­ge­tiku: Skvělá budoucnost vodíku nenastane, pokud nezavedeme dostatečnou podporu
 • Spotřebi­telé v ener­ge­tice se dostali do hledáčku inkasních agentur
 • Německo pokročilo v diskuzi ohledně pravidel pro solární a větrné elektrárny
 • Pandemie koronaviru urychluje ukončování provozu uhelných elektráren
 • Výše příspěvku podporovaným zdrojům loni klesla na 45,4 miliardy Kč
 • EIA: Počet obnovi­telných zdrojů kombinovaných s bateriovým úložištěm v USA prudce poroste
 • Schmarcz: Divné spojenectví klimaalarmistů a agrobaronů brání efektivnímu boji se suchem
 • Svazy: Bez aktivního přístupu přijde ČR o evropské peníze na OZE
 • Společným aukcím v Německu stále dominují výhradně solární elektrárny, výjimkou nebylo ani dubnové kolo
 • Úložiště jako lakmusový papírek. Debata o budoucnosti jádra v Česku je plná pokrytectví
 • Závislost na jádru je nebezpečná, ener­ge­tiku bychom měli decentral­izo­vat, říká profesor Mišák
 • Havlíček chce osekat podporu solárníků o třetinu. Maji­telé firem hovoří až o polovině a bojí se krachů
 • Další jednání uhelné komise bude 5. června v Prunéřově
 • Skončila hlubinná těžba hnědého uhlí, poslední šachta v republice zavírá
 • Jak daleko jsme pokročili k jaderné fúzi? - 2. část
 • Soud potvrdil tresty za foto­voltaickou elektrárnu v Chomutově
 • Green Deal je jako steeplechase. Chce to lepšího trenéra, koně i žokeje
 • Analýza: Rozvoj OZE v ČR přinese investice přes 300 miliard korun

Anketa
Je podle vás cíl uh­líkové neutrality EU do roku 2050 dosaži­telný?

Hlasujte kliknutím na příslušnou odpověď. Hlasovat můžete pouze jednou. Výsledky ankety se zobrazí po Vašem hlasování.