Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Nové efektivní horkovody rozvádí teplo v dalších městech

Výměny dožívajících parovodů hospodár­nějšími horkovodními či teplovodními rozvody nezastavila ani nepříznivá epidemio­lo­gická situace. Teplárny letos vymění nebo zmodernizují v sedmi městech bezmála 12 km tras parních rozvodů. Je to sice méně než vloni, ale v řadě lokalit jde o poslední dokončovací etapy dlouholetých projektů. Liberec letos už jen ...

„Poslední roky jasně ukazují, že vedle eko­lo­g­iza­ce výrobních zdrojů patří mezi priorit­y tep­lá­renských společností také výměna dožívajících parovodů. Stále je však prostor pro urychlení tempa modern­iza­ce,“ říká ředi­tel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek. Nové moderní rozvody, v...



Nové sborníky

 • Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky 2020



Zpravodaj

 • Nové efektivní horkovody rozvádí teplo v dalších městech
 • Zpráva MPO: Obnovi­telné zdroje energie v roce 2019
 • Podpořte teplárnu C-Energy v Plané v soutěži E.ON Energy Globe
 • Reakce vicepremiéra Havlíčka na návrh šéfky EK von der Leyenové zvýšit klimatické cíle
 • Elektrárna Opatovice žádá o výjimky z emisí oxidů dusíku a rtuti
 • Karlovarští ho­teliéři se obávají výrazného zvýšení cen tepla
 • Projekty EPC ušetří v Ústeckém kraji desítky milionů za energie
 • Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky se i v rouškách opět vydařily, podívejte se
 • Koronavirus a deště zpozdily výstavbu horkovodu z Temelína
 • Chvaletická elektrárna dostala znovu výjimku
 • Pracovní skupina pro ener­ge­tickou le­gis­la­tivu
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k návrhu vyhlášky o vyúčtování dodávek
 • ČEPS vypořádal při­po­mínky k úpravám Kodexu PPPS k poskytování podpůrných služeb
 • Pět křišťálových komínů pro nej­lepší tep­lá­renské projekty roku 2019
 • MŽP připravilo návrh zákona o omezení jednorázových plastů
 • Skupina Veolia rozšiřuje své aktivity a kupuje Pražskou tep­lá­renskou
 • MPO: Odchodu tep­lá­ren od uhlí pomohou prostředky z evropských fondů
 • ERÚ konzultuje návrh cenového rozhodnutí k POZE pro rok 2021
 • Zemřel prokurista firmy ŠKO-ENERGO pan Miroslav Žďánský
 • Spotřeba plynu v 1. pololetí klesla o 1,8 %
 • ERÚ konzultuje návrh cenového rozhodnutí k cenám tepla pro rok 2021
 • Slovenští teplárníci navrhují snížit DPH na teplo ze soustav zásobování teplem
 • Náklady na bydlení tvoří 24 % rozpočtu slovenských domácností, to je nej­více v EU



Nové materiály pro média

 • Tisková zpráva: Pět křišťálových komínů pro nej­lepší tep­lá­renské projekty roku 2019 (9. 9. 2020)



3T - teplo technika teplárenství  2/2020

 • Záchrana systémů centrálního zásobování teplem získává jas­nější obrysy
 • Pro přechod tep­lá­ren na zemní plyn máme speciální proces s indivi­duálním přístupem
 • Příjmy domácností rostly rychleji než jejich výdaje na bydlení
 • Mezinárodní projekt KeepWarm dospěl do investiční fáze



Energetika aktuálně

 • Účin­nější solární články: Inovace, na níž se podíleli i Češi
 • Pravidla pro vzájemné zúčtování zamýšlené výměny energie dle čl. 50 odst. 1
 • Metodika kla­si­fikace nabídek regulační energie dle čl. 29 odst. 3
 • Polsko aktual­izo­valo s­vou dlouhodobou ener­ge­tickou politiku, připravuje se na odklon od uhlí
 • Co dělat právě nyní v české ener­ge­tice? - díl druhý
 • Elektrárna Opatovice žádá o výjimky z emisí oxidů dusíku a rtuti
 • ČEZ začíná hledat zájemce o svých pět polských firem
 • ČEZ hledá o svých pět polských firem
 • Pandemie způsobuje obrat ener­ge­tiky k obnovi­telným zdrojům
 • Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně vyrábí 40 % elektřiny v Olomouckém kraji
 • Poptávka po ropě dosáhla vrcholu loni. Teď půjde strmě dolů, tvrdí analýza
 • Bytová družstva se chystají na implementaci směrnice o ener­ge­tické účinnosti
 • Nemám nic proti eko­lo­gickým ambicím. Ale Česko musí být ener­ge­ticky soběstačné, říká Havlíček
 • O konci uhlí by měli rozhodnout investoři, ne stát, zaznělo na akci deníku E15
 • Co dělat právě nyní v české ener­ge­tice? - díl první
 • Solární a větrné elektrárny tvořily v roce 2019 dvě třetiny nového instalovaného výkonu
 • Hlavní ener­ge­tické společnosti brzdí přechod na čistou energii
 • V prvním pololetí přibylo v ČR 23 MW solárních elektráren
 • Francie nastiňuje s­vou vodíko­vou strategii, do roku 2030 chce 6,5 GW elektro­lyzérů
 • V pololetí přibyl výkon solárních zdrojů jako loni za celý rok
 • Z Česka přichází virtuální měna CO2IN založená na obchodování s emisními povolenkami
