Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Provozova­telé tep­lá­ren vloni investovali do snížení emisí 2 miliardy korun

Tisková zpráva ze dne 7. ledna 2020 (Praha): V loňském roce investovali provozova­telé tep­lá­ren do eko­lo­g­iza­ce provozů snižující emise další více než 2 miliardy korun. Od roku 2013 si modern­iza­ční investice v tep­lá­renství vyžádaly již přes 23 miliard korun a budou pokračovat. Emise oxidu siřičitého a prachu z tep­lá­ren díky tomu klesly mezi lety ...

„Celko­vé investice tep­lá­renských společností do snížení emisí od roku 2013 již přesáhly 23 miliard korun a výrazně se projevily na snížení emisí,“ komentuje aktuální statistická data z tep­lá­ren, které jsou členy Teplárenského sdružení ČR, předseda výkonné rady Tomáš Drápela a pokračuje: „Naplnil se...



Nové právní předpisy

 • Vyhláška ze dne 20. prosince 2019 o ener­ge­tických specialistech
 • Zákon ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­ge­tický zákon), ve znění pozdějších předpisů



Zpravodaj

 • Setkání členů Teplárenského sdružení ČR
 • Modern­iza­ce teplovodní sítě Tepláren Brno letos startuje na Poříčí
 • Vnitrostátní plán České republiky v oblasti ener­ge­tiky a klimatu
 • C-Energy v Plané připravuje zkušební provoz kontejnerového ZEVO na plasty
 • Evropský parlament přijal usnesení o Zelené dohodě pro Evropu
 • Uhelná komise připraví tři scénáře útlumu využívání uhlí. Rychlý, střední a pomalejší
 • Dálkové teplo v předvolebním politickém boji na Slovensku
 • Plán le­gis­la­tivních prací vlády na rok 2020
 • Investiční plán Zelené dohody pro Evropu a mecha­nismus pro spravedli­vou transformaci
 • Počet denostupňů v posledních 10 letech kolísá většinou pod dlohodobým průměrem
 • 600 milionů korun na ener­ge­tickou modern­iza­ci bytových domů i připojení k SZT
 • Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v letech 2010–2018
 • Statistická zpráva Uhlí v České republice
 • Novela zákona o emisním obchodování vyšla ve Sbírce zákonů
 • Vývoj teploty Normálu, dekády a roku 2019 den po dni



Plánované akce

 • Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky 2020



Nové materiály pro média

 • Tisková zpráva: Provozova­telé tep­lá­ren vloni investovali do snížení emisí 2 miliardy korun (7. 1. 2020)
 • Grafy a tabulky k tiskové zprávě (7. 1. 2020)



3T - teplo technika teplárenství  6/2019

 • Látky, které vytvářely ozono­vou díru, jsme nahradili agresivními skleníkovými plyny
 • V Evropské unii je zpoplatněna jen necelá polovina emisí skleníkových plynů
 • Teplárenství musí umět zákazníkům prodat, co nabízí pro budoucnost
 • Náklady na bydlení aktuálně podle ČSÚ a srovnání za uplynulé čtvrtstoletí



Energetika aktuálně

 • Infotherma 2020 a odborný doprovodný program
 • Premiéra komerčně vyráběné baterie HE3DA na semináři Energetická soběstačnost v Ostravě
 • Rakouský kancléř nedokázal odvrátit rozhodnutí zemí V4 o podpoře jaderné ener­ge­tiky
 • Německá vláda dá miliardy do modern­iza­ce železnic, chce lidi dostat z aut
 • IEA: Instalovaný výkon plynových elektráren v USA bude dále růst, i když pomaleji
 • Německo v souvislostech: Merkelová po dlouhém vyjednávání dojednala termín konce uhlí
 • Výhodné nabídky elektřiny a plynu 2020
 • Zákon o hospodaření energií a vyhláška o ener­ge­tických specialistech vydány
 • Plastové potrubí pro vodovod v roce 2020
 • Viktor Orbán: Evropa může mít uh­líko­vou neutralitu jen s jádrem
 • Elektrárna Opatovice omezí kvůli emisním limitům provoz d­vou z šesti současných bloků
 • MACHÁČEK: Německo zpomaluje odchod od uhlí
 • Siemens podpoří nej­větší uhelný důl v Austrálii, aktivistům se to nelíbí
 • Fond pro spravedli­vou transformaci má zajistit až 50 miliard eur na snížení emisí CO2
 • TurkStream: Turecko se stává důležitou tranzitní zemí pro ruský plyn
 • V USA loni do čisté energie investovali rekordních 55,5 mld. USD

Anketa
Je podle vás cíl uh­líkové neutrality EU do roku 2050 dosaži­telný?

Hlasujte kliknutím na příslušnou odpověď. Hlasovat můžete pouze jednou. Výsledky ankety se zobrazí po Vašem hlasování.