Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Teplárenské sdružení ČR vítá změnu postoje Energetického regulačního úřadu

Tisková zpráva ze dne 17. července  2020 (Praha) : Teplárenské sdružení ČR přivítalo změnu postoje Energetického regulačního úřadu, která vyplývá z tiskové zprávy ze dne 16. července 2020. Výkonná rada Teplárenského sdružení ČR deklaruje připravenost k jednání s Radou Energetického regulačního úřadu o konkrét­ních krocích, které povedou k záchraně ...

„Vítáme změnu postoje Rady Energetického regulačního úřadu, která nám na žádost o jednání z 21. května 2020 před měsícem odpo­věděla, že „další jednání lze považovat za účelné až po zjištění nových skutečností“. Vážíme si ujištění, že je pro Energetický regulační úřad zásadní dlouhodobá udrži­telnost...



Nové právní předpisy

 • Nařízení vlády č. 326/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.


Zpravodaj

 • Přehled le­gis­la­tivy za červenec 2020
 • MŽP připravilo návrh nového Katalogu odpadů
 • MF připravilo novelu oceňovací vyhlášky
 • Nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udrži­telných investic vyšlo v Úředním věstníku EU
 • Teplárenské sdružení ČR při­po­mínkovalo Deseti­letý plán rozvoje přepravní soustavy v ČR
 • Vladimír Dlouhý povede Hos­po­dář­skou komoru další tři roky
 • Valná hromada TS ČR 2020
 • Sokolovská uhelná ukončí provoz tlakové plynárny
 • Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona o urychlení výstavby s pozměňovacími návrhy
 • Vláda schválila návrh zákona pro přechod na nízkouh­líko­vou ener­ge­tiku
 • Statistika ener­ge­tického využívání odpadů a alternativních paliv 1989–2019
 • Rada Energetického regulačního úřadu bude mít no­vou členku
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k úpravám moni­to­ro­vání a vykazování emisí v EU ETS
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace návrhu Státní politiky životního prostředí do roku 2030
 • Evropská rada přijala závěry o plánu na podporu oživení a víceletém finančním rámci EU
 • Zpráva o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů ener­ge­tické účinnosti
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k definici ukaza­tele připravenosti budov na chytrá řešení
 • Příjmy domácností rostly rychleji než jejich výdaje na bydlení
 • ŠKO-ENERGO je již 25 let ener­ge­tickým partnerem ŠKODA AUTO a regionu 
 • Teplárenské sdružení ČR vítá změnu postoje Energetického regulačního úřadu
 • Teplárenství dostane konkrét­ní strategii rozvoje



Plánované akce

 • Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky 2020



3T - teplo technika teplárenství  1/2020

 • Pravda o „levném“ teple v Německu a „drahém“ teple u nás
 • IV. výzva programu Úspory energie v soustavách zásobování teplem
 • Vnitrostátní plán ČR v oblasti ener­ge­tiky a klimatu z pohledu tep­lá­renství
 • Kvalitu ovzduší v ČR ovlivňují půl na půl domácí a zahraniční zdroje



Energetika aktuálně

 • Temelín chrání nový bezpečnostní laserový systém
 • Německé OZE vytvořily nový rekord, spo­třebu elektřiny pokryly z více než 50 %
 • Stát prohrává se solárníky spory o recyklaci panelů. Jde o 1,6 miliardy
 • V USA se loni vytěžilo nej­méně uhlí za posledních 40 let, letos je očekáván další propad
 • Spojené arabské emiráty spustily první jaderný blok v regionu. Stejný může vyrůst v Dukovanech
 • Český jaderný zářez v Turecku. Rodinná firma dodá zařízení za stovky milionů
 • V SAE funguje jaderný reaktor, první v arabském světě
 • Přípravné práce na obnovení těžby v OKD začnou 10. srpna
 • AEMO: Austrálie nebude nezbytně potřebovat nové plynové zdroje
 • Britská elektrárna Drax navýšila výrobu elektřiny z biomasy v prvním pololetí meziročně o 16 %
 • Deutsche Bank přestane do roku 2025 poskytovat financování v oblasti těžby uhlí
 • Rozhovor: Má i po roce 2020 smysl podporovat bioplyn?
 • Světlík plánuje na uhelné haldě v Ostravě vybudovat vodíkové město
 • Tykačovy ener­ge­tické firmy nevydělávají. V součtu byly ve ztrátě 1,7 miliardy
 • Ve Francii začala montáž pokusného fúzního reaktoru ITER
 • Svaz: Chybějí normy, které umožní distribuci vodíku v plynovo­dech
 • TenneT meziročně zvýšil přenos elektřiny z offshore větrných elektráren o 21 %, současně plní cíle německé vlády
 • Křetínský couvá z Polska. Jeho důl Silesia zasáhla epidemie koronaviru
 • Fotovoltaika s výkonem Temelína
 • Jádro je lev­nější varianta. Nesmíme se nechat svázat riziky, říká Beneš
 • Sokolovská uhelná ukončí v srpnu provoz tlakové plynárny
