Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Záchrana systémů centrálního zásobování teplem získává jas­nější obrysy

Český plynárenský svaz a Teplárenské sdružení České republiky podepsaly memorandum o spolu­práci na budoucí dekarb­oni­zaci tep­lá­renství. Modern­iza­ce tep­lá­ren spojená s přechodem na zemní plyn si vyžádá miliardové investice.

Tisková zpráva ze dne 1. července 2020 (Praha) : Téměř žádná z devatenácti menších tep­lá­ren na uhlí nedokáže bez přechodu na čistší formy primární energie, jako je zemní plyn, splnit přísné emisní limity. Černý scénář spojený s růstem cen za teplo a větším znečištěním ovzduší ve městech dovedl k...



Nové právní předpisy

 • Vyhláška ze dne 23. června 2020, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.



Zpravodaj

 • Teplárny Brno v létě nelení a pokračují v modern­iza­ci zdroje na Špitálce
 • Zápis z jednání skupiny pro ener­ge­tické využití odpadů
 • Spotřeba elektřiny v roce 2019 stagnovala, poklesly i dodávky tepla, spo­třeba plynu rostla
 • Chomutov, Jirkov a Klášterec nad Ohří o dodávky tepla nepřijdou
 • ČEZ vyčlenil zbývající části elektrárny Mělník do dceřiné firmy Energotrans
 • Záchrana systémů centrálního zásobování teplem získává jas­nější obrysy
 • Memorandum o spolu­práci na budoucí dekarb­oni­zaci tep­lá­renství
 • Přehled le­gis­la­tivy za červen 2020
 • Předsednictví v Radě EU se ujalo Německo
 • Většina členských států EU není na dobré cestě ke snížení znečištění ovzduší do roku 2030
 • ERÚ konzultuje žádost ČEPS o navýšení regulační zálohy v rámci dlouhodobých kontraktů
 • Jeden ko­tel na uhlí v Otrokovicích skončil, nahradil ho plynový
 • Ročenka členů Teplárenského sdružení ČR 2020
 • MPO představilo věcný záměr ener­ge­tického zákona
 • Aktual­iza­ce cenové mapy dodávaného tepla v téměř sedmi stech městech a obcích ČR
 • Sokolovská uhelná investuje do výroby tepla
 • Zápis ze setkání členů Teplárenského sdružení ČR dne 18. 6. 2020
 • Podíl dodávek z jednotlivých úrovní předání pro byty zůstává téměř stejný
 • Nejlev­nější je dálkové teplo z biomasy, z uhlí, plynu a jiných paliv jsou si ceny podobné
 • Vláda schválila Dlouhodobou strategii renovací budov
 • Kalkulovaná průměrná cena tepla pro domácnosti klesla meziročně o 1,5 %



Plánované akce

 • Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky 2020



Nové materiály pro média

 • Tisková zpráva: Záchrana systémů centrálního zásobování teplem získává jas­­nější obrysy (1. 7. 2020)
 • Soubory k tiskové zprávě (1. 7. 2020)



3T - teplo technika teplárenství  1/2020

 • Pravda o „levném“ teple v Německu a „drahém“ teple u nás
 • IV. výzva programu Úspory energie v soustavách zásobování teplem
 • Vnitrostátní plán ČR v oblasti ener­ge­tiky a klimatu z pohledu tep­lá­renství
 • Kvalitu ovzduší v ČR ovlivňují půl na půl domácí a zahraniční zdroje



Energetika aktuálně

 • Obří 1,8GW offshore větrný park ve Spojeném království dostal zelenou
 • Novinka v Kalkulátoru: start-up bezDodava­tele
 • Spolkový sněm schválil ústup od uhelné ener­ge­tiky do roku 2038
 • Španělsko odstavilo polovinu svého instalovaného výkonu v uhlených elektrárnách
 • Němečtí politici schválili ústup od uhelné ener­ge­tiky do roku 2038
 • Německý Spolkový sněm schválil odklon od uhelné ener­ge­tiky do roku 2038
 • Němečtí poslanci schválili pomoc regionům za odklon od uhlí
 • Výroba elektřiny z OZE v ČR loni poprvé překročila 10 TWh, celko­vá výroba elektřiny mírně klesla
 • Baltem vane příznivý vítr pro polské offshore větrné elektrárny
 • OKD v dolech na Karvinsku kvůli viru přeruší na šest týdnů těžbu
 • Pro OKD je dobře, že přeruší provoz zrovna v létě, míní eko­nom Bartoň
 • Podíl nakažených v dolech ČSM přesáhl 20 pct, přerušuje se těžba
 • Začíná se nová etapa tep­lá­renství, ve středu bylo podepsáno memorandum
 • V jaderné elektrárně Dukovany je kvůli nemocnému s covidem v karanténě 20 lidí
 • BNEF: Soustavy zásobování teplem potřebují k real­iza­ci přechodu k nulovým emisím soukromý sektor
 • ENERGETIKA: Nová vodíková strategie

Anketa
Je podle vás cíl uh­líkové neutrality EU do roku 2050 dosaži­telný?

Hlasujte kliknutím na příslušnou odpověď. Hlasovat můžete pouze jednou. Výsledky ankety se zobrazí po Vašem hlasování.