Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Provozova­telé tep­lá­ren vloni investovali do snížení emisí 2 miliardy korun

Tisková zpráva ze dne 7. ledna 2020 (Praha): V loňském roce investovali provozova­telé tep­lá­ren do eko­lo­g­iza­ce provozů snižující emise další více než 2 miliardy korun. Od roku 2013 si modern­iza­ční investice v tep­lá­renství vyžádaly již přes 23 miliard korun a budou pokračovat. Emise oxidu siřičitého a prachu z tep­lá­ren díky tomu klesly mezi lety ...

„Celko­vé investice tep­lá­renských společností do snížení emisí od roku 2013 již přesáhly 23 miliard korun a výrazně se projevily na snížení emisí,“ komentuje aktuální statistická data z tep­lá­ren, které jsou členy Teplárenského sdružení ČR, předseda výkonné rady Tomáš Drápela a pokračuje: „Naplnil se...



Nové právní předpisy

 • Vyhláška ze dne 20. prosince 2019 o ener­ge­tických specialistech
 • Zákon ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­ge­tický zákon), ve znění pozdějších předpisů



Zpravodaj

 • Brněnské SAKO v roce 2019 vyrobilo a dodalo rekordní množství tepla a elektřiny
 • Možnosti změn příspěvku na bydlení s cílem preference eko­lo­gicky šetrných způsobů vytápění
 • V Brně teplárny připojily 100 000 byt, dálkové teplo tu hřeje více než polovinu domácností
 • Setkání členů Teplárenského sdružení ČR
 • Modern­iza­ce teplovodní sítě Tepláren Brno letos startuje na Poříčí
 • Vnitrostátní plán České republiky v oblasti ener­ge­tiky a klimatu
 • C-Energy v Plané připravuje zkušební provoz kontejnerového ZEVO na plasty
 • Evropský parlament přijal usnesení o Zelené dohodě pro Evropu
 • Uhelná komise připraví tři scénáře útlumu využívání uhlí. Rychlý, střední a pomalejší
 • Dálkové teplo v předvolebním politickém boji na Slovensku
 • Plán le­gis­la­tivních prací vlády na rok 2020
 • Investiční plán Zelené dohody pro Evropu a mecha­nismus pro spravedli­vou transformaci
 • Počet denostupňů v posledních 10 letech kolísá většinou pod dlohodobým průměrem
 • 600 milionů korun na ener­ge­tickou modern­iza­ci bytových domů i připojení k SZT
 • Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v letech 2010–2018



Plánované akce

 • Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky 2020



3T - teplo technika teplárenství  6/2019

 • Látky, které vytvářely ozono­vou díru, jsme nahradili agresivními skleníkovými plyny
 • V Evropské unii je zpoplatněna jen necelá polovina emisí skleníkových plynů
 • Teplárenství musí umět zákazníkům prodat, co nabízí pro budoucnost
 • Náklady na bydlení aktuálně podle ČSÚ a srovnání za uplynulé čtvrtstoletí



Energetika aktuálně

 • Zloděj nafty se před policií marně ukrýval v listí, našel ho služební pes
 • Hornický odborář mluvil s Gretou. Plivnout ti do tváře je málo, spílají mu
 • Polsko navrhne nová pravidla pro minimální vzdálenost větrných elektráren od obydlí ještě letos
 • Bloomberg: Trh ukončí německé uhlí dříve než uhelná komise
 • Co změní nová odpadová le­gis­la­tiva v oblasti tep­lá­renství?
 • Informace o konání veřejného projednání při­po­mínek k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025
 • BNEF: Globální investice do OZE přesáhly loni 280 mld. USD, dominovala opět Čína
 • ČEZ musí investovat do elektrárny Počerady. Kvůli eko­lo­gickým normám
 • Greta v Polsku točila o nej­větší uhelné elektrárně v Evropě. Nesměla do ní
 • Německo se dohodlo na odklonu od uhlí. Představilo kompletní harmono­gram odstavování hnědouhelných elektráren
 • Češi mění dodava­tele energií. Sílí především středně velcí prodejci
 • Firma založila seznam ener­ge­tických šmejdů. Sama čelí pokutě za nekalé praktiky
 • Brněnské SAKO vyrobilo loni z odpadu rekordní množství tepla
 • Solárních elektráren v ČR loni přibylo jedno pro­cento
 • Evropská unie zreviduje pravidla pro státní podporu, zaměří se i na kompen­zace uhelných elektráren
 • Německo: Rozvoj přenosové soustavy v oblasti Severního moře probíhá nad očekávání dobře
 • Kdy se za ochranou životního prostředí skrývá ekobyznys, zazní v Rozstřelu
 • Příspěvek na podporované zdroje by měl klesnout o pětinu
 • Vodní elektrárny vedou. Jsou nej­větším obnovi­telným zdrojem energie
 • Poslední loňská aukce pro FVE v Německu přinesla průměrnou cenu 57 EUR/MWh
 • Vznikl seznam šmejdů, založila ho pokutovaná firma

Anketa
Je podle vás cíl uh­líkové neutrality EU do roku 2050 dosaži­telný?

Hlasujte kliknutím na příslušnou odpověď. Hlasovat můžete pouze jednou. Výsledky ankety se zobrazí po Vašem hlasování.