Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Počet nových bytů připojených na teplárny se loni oproti roku 2011 více než zdvojnásobil

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil aktuální data z bytové výstavby v roce 2018 s časo­vou řadou od roku 2000. Jedním ze sledovaných parametrů je i rozdělení dokončených bytů podle způsobu vytápění.

Časová statistická řada ČSÚ zpracovává do tabulky data od roku 2000 pro bytové domy v členění: Počet domů celkem; jejich způsob vytápění - centrální domovní, centrální dálkové a lokální. Dále pak: Počet bytů v bytových domech celkem; jejich způsob vytápění - centrální domovní, centrální dálkové a...



Zpravodaj

 • Právě vychází nové číslo 3T
 • Andrej Babiš: Slaďme ekologii a potřeby prů­my­slu
 • Doporučení Komise o modernizaci budov vyšlo v Úředním věstníku EU
 • Čtvrtletní zpráva ERÚ o provozu tep­lá­renských soustav ČR za I. čtvrtletí 2019
 • Rada přijala závěry k víceletému finančnímu rámci a změně klimatu a strategickou agendu
 • Elektrárna Chvaletice zabránila blackoutu ve středních Čechách
 • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o registru smluv ve znění postoupeném Senátu
 • TS ČR při­po­mínkovalo návrh nového zákona o metrologii
 • Komise vyzývá členské státy, aby byly v plánech provádění Pařížské dohody ambicióznější
 • Vláda schválila novelu horního zákona
 • MPO zveřejnilo Zprávu o vývoji ener­ge­tického sektoru v oblasti tepla za rok 2017
 • Směrnice a nařízení k trhu s elektřinou byly zveřejněny v Úředním věstníku EU
 • Evropská komise konzultuje návrh nařízení k parametrům pro změnu alokace v EU ETS
 • Vláda schválila daňový balíček
 • Čím delší je časové období, tím hladší je křivka průběhu teplot
 • Pracovní skupina pro ekologickou le­gis­la­tivu
 • Z nákladů na bydlení meziročně nejvíce podražila elektřina o 12,5 %
 • Květen byl letos rekordně chladný, vloni zase mimořádně teplý
 • Ledoví muži jsou stále aktuální a jaro se dokonce mírně ochlazuje
 • Rada schválila směrnici o otevřených datech a opak. použití informací veřejného sektoru
 • Teplárna ve Dvoře Králové prochází kompletní modernizací
 • Studený a vlhký máj ve stodole ráj … Deštivý květen, žíznivý říjen?
 • Indikativní cena zemního plynu pro 3. čtvrtletí 2019 je stále nad loňským průměrem
 • Vláda schválila novelu zákona o oceňování majetku
 • Inovační projekty ČEPS reagují na změny v ener­ge­tickém prostředí



3T - teplo technika teplárenství  4/2019

 • Poláci začínají chápat, že MBÚ recyklaci nenavýší
 • Rozvoj soustav zásobování teplem ve francouzském Nantes
 • Roční zpráva ERÚ o provozu tep­lá­renských soustav ČR v roce 2018
 • Nová Cenová mapa pro rok 2019 na webu naseteplo.cz



Energetika aktuálně

 • Fosilní paliva v Británii poprvé nejsou hlavním zdrojem elektřiny
 • ČR není dle EU dostatečně ambiciózní v cílech pro OZE a zaostává v ener­ge­tické účinnosti
 • Reuters: Německá skupina E.ON nabídla, že prodá aktivity innogy v Česku
 • V části ropovodu Družba je opět zvýšená kontaminace. Slovenský Transpetrol informace popírá
 • Ústecký kraj chce spalovnu, obce však s uzavřením smlouvy váhají
 • Polsko vyžaduje kompenzace za souhlas s uh­líko­vou neutralitou, uhlí se totiž jednoduše nezbaví
 • Dukovany neplánovaně odstaví 2. blok kvůli závadě parogenerátoru
 • Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?
 • Studie úložiště jaderného odpadu nepočítá s obchvatem na Jaroměřicku
 • Uhelná komise by měla poprvé zasednout v létě
 • V Bonnu se koná klimatická konference pořádaná OSN, diskutuje se metodika a nový flexibilní mechanismus
 • Siemens zprovoznil první elektrotermální úložiště energie, pojme 130 MWh
 • Návrh společných pravidel zúčtování pro všechny nezamýšlené výměny energie podaný všemi provozovateli přenosových soustav kontinentální Evropy v souladu s článkem 51(1) nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroener­ge­tice
 • Návrh společných pravidel zúčtování pro zamýšlené výměny energie v důsledku procesu automatické regulace frekvence a doby rampování podaný všemi provozovateli přenosových soustav kontinentální Evropy v souladu s článkem 50(3) nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obcho
 • Každá země by měla být zodpovědná za s­vou ener­ge­tickou bilanci
 • Temelín má za sebou část mezinárodní prověrky, výsledek nezná
 • Uhlí prohrává se sluncem a větrem. Bezemisní zdroje začínají být levnější, ukazují čísla z USA i Británie
 • MICROPT DESIGN: Optimální dimenzování hybridních ener­ge­tických systémů s bateriovým úložištěm
 • Aktivisté v Porýní opustili povrchový důl, který od soboty blokovali
 • V elektrárně Dukovany skončila odstávka, pětina paliva je nová
 • Vláda podle kritiků v plnění pařížské dohody postupuje formálně
 • Aktivisté v Porýní pronikli do dolu, policisté utrpěli zranění
 • Svazy: MPO by mělo v řešení úkolů mít ještě větší tah na branku
 • Části Česka hrozil rozsáhlý blackout. Odvrátila jej "nenáviděná" elektrárna

Anketa
Byli byste v zájmu ukončení skládkování směsného komunálního odpadu ochotni ak­cep­tovat existenci moderního zařízení pro ener­ge­tické využití odpadů v blízkosti vašeho bydliště?

Hlasujte kliknutím na příslušnou odpověď. Hlasovat můžete pouze jednou. Výsledky ankety se zobrazí po Vašem hlasování.