Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Projekt KeepWarm pomůže moder­ni­zo­vat dálkové vytápění v zemích střední a východní Evropy

Tisková zpráva ze dne 19. června 2018 - Praha: Projekt „Zlepšení vlastností systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě“, zkráceně „KeepWarm“, je financovaný v rámci programu EU Horizont 2020. Jeho cílem je zrychlit nákladově efektivní investice do modernizace systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě a snížit emise ...

Klíčové aktivity projektu KeepWarm probíhají v sedmi zemích: České republice, Chorvatsku, Lotyšsku, Srbsku, Slovinsku, Rakousku a na Ukrajině. V této oblasti jsou systémy dálkového vytápění stále ještě často neúčinné a do velké míry se spoléhají na fosilní paliva (topný olej, zemní plyn nebo uhlí)....



Nové právní předpisy

 • Vyhláška ze dne 26. června 2018, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)



Zpravodaj

 • NET4GAS zahájila konzultaci k Desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy v ČR 2019-2028
 • Monitor sdělovacích prostředků: Uhlí se ještě bude hodit
 • OECD hodnotila stav životního prostředí v České republice
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace MF a MŽP k iniciativě EU k udržitelným / zeleným financím
 • Pracovní skupina pro ener­ge­tickou politiku
 • Spolehlivé dodávky tepla pro Prahu zajistí Energotrans i do budoucna
 • Evropská komise navrhne zvýšení cíle redukce emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030
 • Vytápění Pelhřimova bude díky ČEZ ESCO o třetinu efektivnější
 • MŽP vydalo metodiku k vzájemným vazbám mezi IPPC, EIA a stavebním zákonem
 • Předsednictví v Radě EU převzalo od Bulharska Rakousko
 • Zápis ze setkání členů 21. června 2018
 • Monitor sdělovacích prostředků: Pivovary nemají bublinky, v Evropě chybí oxid uhličitý
 • Evropský parlament a Rada se dohodly na revizi směrnice o ener­ge­tické účinnosti
 • Evropský parlament a Rada se shodly na obsahu Nařízení o správě ener­ge­tické unie
 • ERÚ zahájil konzultaci k úpravě podmínek pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy
 • Přehled le­gis­la­tivy za červen 2018
 • Rada ERÚ schválila novou strategii ERÚ
 • Tykačova Seven Energy konsoliduje obchod v Čechách a chystá rozšíření na evropskou úroveň
 • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o urychlení výstavby infrastruktury
 • Evropský parlament a Rada dosáhly dohody o směrnici o podpoře využití energie z OZE
 • ERÚ vypořádal připomínky k novele statistické vyhlášky



3T - teplo technika teplárenství  4/2018

 • Polsko se stalo smetištěm Evropy
 • III. výzva Programu Úspory energie v soustavách zásobování teplem
 • Využití důlní vody - smart řešení pro vytápění a chlazení v nizozemském Heerlenu
 • Praktické zkušenosti s novými pravidly na rozdělování nákladů na teplo



Energetika aktuálně

 • Pochopte ceny energií a využijte změnu dodavatele ve svůj prospěch
 • Regulace s pevně nastavenou hodnotou pro systémy podlahového vytápění
 • Globální výhled trhů s peletami v roce 2018
 • Česko patří mezi vyspělými státy k největším znečišťovatelům, poukazuje OECD
 • Řecko zdárně zvládlo první aukci pro OZE, Česko se bude moci učit
 • Výroba elektřiny z odpadního tepla? Američtí vědci experimentují s novou metodou
 • Německá uhelná komise si stanovila harmonogram, závěry by měly být známy před klimatickou konferencí v Katovicích
 • Mnichov dá prémie lidem, kteří šetří elektřinou
 • Otázka za půl milionu: máte v licenci uvedený výkon na straně stejnosměrné, nebo na straně střídavé?
 • Obnovitelné zdroje historicky poprvé porazily rekordní výrobou německé uhlí
 • Dukovany ukončily odstávku 4. bloku vyvolanou kontro­lo­u čerpadla
 • Trhy s elektřinou v Polsku a Itálii mohou čelit problémům
 • Aktivisté lomu Bílina způsobili škodu za 700 tisíc, tvrdí Severočeské doly. Budou ji vymáhat
 • Podniky, které šetří energií, mohou žádat o dotace. Připraveno je šest miliard korun
 • Německo spouští další aukci pro biomasu, po loňském nezájmu doufá v lepší výsledky
 • ČEZ: Spotřeba elektřiny stoupla za 100 let z jedné na 74 TWh
 • Renesance obnovitelných zdrojů na obzoru. Samovýrobci, ener­ge­tické komunity a větrné elektrárny v hlavní roli
 • Zeman vyhlásil válku solárním baronům. ‚Odstavme je od zdrojů, o které se nezasloužili,‘ řekl
 • Národní komise: Británie by měla zpomalit s výstavbou jaderných elektráren
 • Reakce Solární asociace a Aliance pro ener­ge­tickou soběstačnost na dnešní vystoupení prezidenta Miloše Zemana před hlasováním o důvěře vlády
 • Nešli jsme s módou. Vysvětluje šéf strategie společnosti EP Energy, proč firma místo větrníků levně skupuje starší elektrárny
 • Teplárna Mělník splní přísnější emisní limity díky novým odsiřovacím linkám
 • Zelenou ener­ge­tiku čeká v Česku další růst. V příštím desetiletí by se měl její podíl zdvojnásobit
 • Podíl OZE v ČR se musí zvýšit na 22,5 %, aby byl dosažen celoevropský cíl do roku 2030

Anketa
Budoucnost dálkového zásobování teplem v České republice je podle Vás ve zdrojích:

Hlasujte kliknutím na příslušnou odpověď. Hlasovat můžete pouze jednou. Výsledky ankety se zobrazí po Vašem hlasování.