Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Teplárny snížily díky investicím emise prachu o více než třetinu

Tisková zpráva ze dne 19. října : Emise do ovzduší z tepláren díky masivním investicím do modernizačních opatření za poslední dva roky významně klesly. K největšímu poklesu došlo u emisí prachu, které byly loni oproti roku 2014 nižší o více než třetinu. Podíl energetiky na celkových emisích suspendovaných prachových částic je již nevýznamný a bude ...

Téměř 19 miliard korun, které provozovatelé tepláren od roku 2013 do konce loňského roku investovali do modernizace a ekologizace provozů, přinesly významné snížení emisí všech znečišťujících látek. Mezi lety 2014 a 2016 klesly emise oxidů dusíku z tepláren provozovaných členy Teplárenského...



Nové právní předpisy

 • Vyhláška ze dne 27. září 2017, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
 • Zákon ze dne 5. září 2017, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů



Zpravodaj

 • Monitor sdělovacích prostředků - Norsko po podpoře elektromobilů zavede "daň z Tesly"
 • ČTÚ zveřejnil návrh vzorů smluv podle zákona o vysokorychlostním internetu
 • Jednání výkonné rady
 • Teplárny snížily díky investicím emise prachu o více než třetinu
 • ZEVO v Chotíkově u Plzně má prodloužený zkušební provoz do konce srpna 2018
 • Pracovní skupina pro energetickou politiku
 • Spoluspalování TAP z MBÚ odpadů? Provozní zkušenosti říkají NE!
 • Prezident Miloš Zeman navštívil ZEVO Plzeň
 • Právě vychází nové číslo 3T
 • MŽP připravilo novelu vyhlášky o fluorovaných plynech
 • Evropská rada se shodla na obecném přístupu k Nařízení o sdíleném úsilí
 • TS ČR připomínkovalo návrh vyhlášky o kritériích pro určení provozovatele základní služby



Plánované akce

 • Seminář PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2018
 • TEP•KO 2017



Nové materiály pro média

 • Tisková zpráva: Teplárny snížily díky investicím emise prachu o více než třetinu (19. 10. 2017)



3T - teplo technika teplárenství  5/2017

 • Vzájemné soužití českých tepláren a lázní přináší řadu výhod
 • Skládky odpadů zahoří v Česku průměrně třikrát denně
 • Nová rada Energetického regulačního úřadu se ujala funkce
 • Švédský Stockholm usiluje o budoucnost bez fosilních paliv
 • Švýcarsko využívá svých jezer k vytápění i chlazení



Energetika aktuálně

 • Vláda projedná úpravy komunikací kvůli přepravě jaderných reaktorů
 • Ceny elektřiny ve Francii s návratem JE klesají, ceny v ČR kopírují ceny v Německu
 • Egypt získá 1,8 miliardy dolarů na výstavbu zhruba 1,4 GW fotovoltaiky
 • Německo prav­dě­po­dob­ně nesplní klimatické cíle, je na tom hůře, než se předpokládalo
 • Turecko postaví svou první jadernou elektrárnu, podílet se na ní budou i Rusové

Anketa
Vytápíte-li váš dům nebo byt dálkovým teplem, víte jaké palivo váš dodavatel používá?

Hlasujte kliknutím na příslušnou odpověď. Hlasovat můžete pouze jednou. Výsledky ankety se zobrazí po Vašem hlasování.