Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


TS ČR přivítalo schválení nařízení o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů

Tisková zpráva ze dne 24. července 2017: Vláda na dnešním jednání schválila nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie, které umožní operátorovi trhu vyplatit podporu na základě již vydaných cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu i za období, kdy tato podpora nebyla vyplacena kvůli chybějící notifikaci u ...

Vláda svým nařízením potvrdila, že právo na podporu vzniklo oprávněnému subjektu účinností zákona od data, kdy splnil podmínky pro získání podpory. Vzhledem k tomu, že vyplácení podpory bylo v některých případech kvůli chybějící notifikaci podpory u Evropské komise zahájeno opožděně nebo bylo...



Nové právní předpisy

 • Vyhláška ze dne 25. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.
 • Zákon ze dne 27. června 2017, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony



Zpravodaj

 • Kde, kdo a v čem má bydlení nejlevnější?
 • Setkání členů Teplárenského sdružení ČR
 • Na Karlovarsku a Ústecku narostl podíl SZT na vytápění domácností nejvíce
 • TS ČR připomínkovalo návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v ČR 2018 - 2027
 • 92 % družstevních bytů je připojeno na dálkové vytápění
 • Jednací řád Rady Energetického regulačního úřadu
 • Monitor sdělovacích prostředků - Vedení ERÚ přebírá pětičlenná rada
 • Úřad vlády připravil věcný záměr zákona o lobbingu
 • Velká města v ČR mají podíl teplofikace 65 %
 • Přehled legislativy za červenec 2017
 • TS ČR připomínkovalo návrh změn Pravidel provozování distribučních soustav
 • Rada ERÚ nastoupila do funkce



Plánované akce

 • Kurz vzdělávání v energetice - TEPLÁRENSTVÍ A JEHO TECHNOLOGIE
 • TEP•KO 2017



3T - teplo technika teplárenství  4/2017

 • Největší „sluneční teplárna“ je v dánském Silkeborgu
 • „Co pohlídat v nabídce na tepelné čerpadlo?“
 • Aktualizace cenové mapy dodávaného tepla v 666 obcích ČR
 • Vloni byla z umělých hnízd celá třetina sokolích mláďat
 • Program Úspory energie v soustavách zásobování teplem 2014 až 2020



Energetika aktuálně

 • Větrací jednotky s cirkulací pro chlazení a vytápění EPD, RD
 • Veolia Energie žaluje OKD o čtvrt miliardy kvůli dodávkám služeb
 • Menším firmám má na investice půjčovat státní banka
 • Trump rozpustil své poradní sbory, kvůli jeho výrokům je opouštěli členové
 • Fašisté v USA hýří energií, úřady spěšně odstraňují pomníky Konfederace
 • innogy vstupuje koupí projektu větrné elektrárny na irský trh
 • Prostě to zregulujeme. Bruselské předpisy jdou na hranici zákonů fyziky
 • Tchajwanský ministr hospodářství rezignoval po rozsáhlém blackoutu

Anketa
Byli byste ochotni platit více za teplo, pokud by jeho převážná část pocházela z obnovitelných zdrojů?

Hlasujte kliknutím na příslušnou odpověď. Hlasovat můžete pouze jednou. Výsledky ankety se zobrazí po Vašem hlasování.