Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


TS ČR přivítalo schválení nařízení o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů

Tisková zpráva ze dne 24. července 2017: Vláda na dnešním jednání schválila nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie, které umožní operátorovi trhu vyplatit podporu na základě již vydaných cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu i za období, kdy tato podpora nebyla vyplacena kvůli chybějící notifikaci u ...

Vláda svým nařízením potvrdila, že právo na podporu vzniklo oprávněnému subjektu účinností zákona od data, kdy splnil podmínky pro získání podpory. Vzhledem k tomu, že vyplácení podpory bylo v některých případech kvůli chybějící notifikaci podpory u Evropské komise zahájeno opožděně nebo bylo...



Nové právní předpisy

 • Zákon ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
 • Zákon ze dne 31. května 2017 o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů



Zpravodaj

 • TS ČR připomínkovalo návrh novely emisní vyhlášky
 • MPO navrhlo výši prostředků státního rozpočtu na podporu POZE pro rok 2018
 • Kontrola kotlů v domácnostech není protiústavní
 • ČTÚ zveřejnil návrh vzorů smluv podle zákona o vysokorychlostním internetu
 • Senát nepřijal usnesení k novele zákona o registru smluv
 • Sokolovská uhelná investuje přes miliardu korun
 • Vláda schválila nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
 • TS ČR přivítalo schválení nařízení o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů
 • Vláda schválila Koncepci ochrany před následky sucha
 • Evropská komise odpověděla na dopis TS ČR k proceduře schvalování Závěrů o BAT
 • Senát vrátil Poslanecké sněmovně novelu zákona EIA s pozměňovacími návrhy
 • Net4Gas zveřejnil návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v ČR 2018-2027



Plánované akce

 • Kurz vzdělávání v energetice - TEPLÁRENSTVÍ A JEHO TECHNOLOGIE
 • TEP•KO 2017



Nové materiály pro média

 • Tisková zpráva : TS ČR přivítalo schválení nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie (24. 7. 2017)



3T - teplo technika teplárenství  4/2017

 • Největší „sluneční teplárna“ je v dánském Silkeborgu
 • „Co pohlídat v nabídce na tepelné čerpadlo?“
 • Aktualizace cenové mapy dodávaného tepla v 666 obcích ČR
 • Vloni byla z umělých hnízd celá třetina sokolích mláďat
 • Program Úspory energie v soustavách zásobování teplem 2014 až 2020



Energetika aktuálně

 • EU kritizuje USA za protiruské sankce. Zasáhnou energetiku?
 • Tykač vydusil Královopolskou RIA kvůli Chvaleticím, firma podává návrh na reorganizaci
 • Británie spustila fond podporující bateriové technologie
 • Junckerovi vadí chystané sankce USA proti Rusku. Obává se dopadů na energetiku
 • Vitásková už nebude kandidovat na žádnou politickou funkci, v ERÚ ji nahradí rada

Anketa
Byli byste ochotni platit více za teplo, pokud by jeho převážná část pocházela z obnovitelných zdrojů?

Hlasujte kliknutím na příslušnou odpověď. Hlasovat můžete pouze jednou. Výsledky ankety se zobrazí po Vašem hlasování.