Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Projekt KeepWarm pomůže moder­ni­zo­vat dálkové vytápění v zemích střední a východní Evropy

Tisková zpráva ze dne 19. června 2018 - Praha: Projekt „Zlepšení vlastností systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě“, zkráceně „KeepWarm“, je financovaný v rámci programu EU Horizont 2020. Jeho cílem je zrychlit nákladově efektivní investice do modernizace systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě a snížit emise ...

Klíčové aktivity projektu KeepWarm probíhají v sedmi zemích: České republice, Chorvatsku, Lotyšsku, Srbsku, Slovinsku, Rakousku a na Ukrajině. V této oblasti jsou systémy dálkového vytápění stále ještě často neúčinné a do velké míry se spoléhají na fosilní paliva (topný olej, zemní plyn nebo uhlí)....



Nové právní předpisy

 • Zákon ze dne 19. července 2018, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon ze dne 18. července 2018, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a ener­ge­tické infrastruktury a infrastruktury elektro­nických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Vyhláška ze dne 24. července 2018, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v ener­ge­tických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)



Zpravodaj

 • Veolia dokončila výměnu hlavní části potrubí ve Frýdku-Místku
 • Těžba hnědého uhlí v ČR v I. pololetí meziročně mírně stoupla
 • Zdravotní stav horských lesů v bývalých imisních oblastech se zlepšuje
 • Upozornění pro žadatele dotace programů OP PIK
 • TS ČR připomínkovalo návrh cenového rozhodnutí ERÚ k cenám tepelné energie
 • Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu vyhlášky o hlukovém mapování
 • Komise udělila ČR výjimku ze zadávání veřejných zakázek pro maloobchodní dodávky plynu
 • Monitor sdělovacích prostředků: Neekologickým domovním kotlům se krátí čas
 • Monitor sdělovacích prostředků: Chytré elektroměry v Británii slibované úspory nepřináší
 • Chlad z teplárny? Ve vedru dobrá volba, ale firmy i úřady tuto možnost teprve objevují
 • TS ČR připomínkovalo návrh zavedení výměny regulační energie ze záloh pro náhradu
 • Vláda jme­no­vala novým předsedou Rady ERÚ Vratislava Košťála
 • Veolia rekonstruuje hlavní horkovod v Ostravě-Porubě
 • Přehled le­gis­la­tivy za červenec 2018
 • TS ČR se zúčastilo konzultace k hodnocení účelnosti směrnic o kvalitě ovzduší



3T - teplo technika teplárenství  4/2018

 • Polsko se stalo smetištěm Evropy
 • III. výzva Programu Úspory energie v soustavách zásobování teplem
 • Využití důlní vody - smart řešení pro vytápění a chlazení v nizozemském Heerlenu
 • Praktické zkušenosti s novými pravidly na rozdělování nákladů na teplo



Energetika aktuálně

 • Náklady na provoz jedné dřevostavby
 • Sprchové armatury Schell zajistí spolehlivý a hospodárný provoz v bazénech
 • 3-megawattový systém pro skladování energie v Johan Cruijff ArenA uveden do provozu
 • Lhůty pro revize kotlů na tuhá paliva se prodloužily o rok na tři
 • Minimální cena uhlíku: Plán Nizozemska je s ohledem na vývoj ceny povolenek nedostatečný
 • Inflace v eurozóně zrychlila nad cíl centrální banky, vzhůru ji tlačí hlavně ceny energií
 • Průmysl vybral muže pro ener­ge­tiku. Neděla z ERÚ už se sešel i s Babišem
 • Německu se stále nedaří rozvíjet přenosovou soustavu dostatečně rychle, pomoci má nový plán
 • Nový muž ve vedení ČEZ. Předsedou dozorčí rady se stal Otakar Hora
 • ČEZ musí vrátit miliardu za neodebranou elektřinu
 • Korejský uchazeč o dostavbu českého jádra KHNP navazuje partnerství s českými výzkumníky, dohodu podepíše v Praze CEO společnosti
 • Evropské emisní povolenky jsou nejdražší za deset let
 • Těžba uhlí v Číně v červenci klesla, kvůli vedrům ale spo­třeba uhelných elektráren rostla
 • Vitásková odmítla, že by účelově jme­no­vala Veseckou do vedení ERÚ
 • Pohledem znalce: Změny v pravidelných kontrolách kotlů na pevná paliva
 • Jaké jsou ceny za jaderné reaktory III+ generace?
 • OBRAZEM: Před 15 lety zažily USA největší blackout v dějinách země
 • Spojené království zkoumá možnost zapojení obnovitelných zdrojů do kapacitního trhu
 • Hrubý zisk elektrárny Chvaletice výrazně vzrostl
 • Zateplili školu, aby ušetřili. Nevyřešili ale větrání a za energie doplácí
 • Elektřina může podražit kvůli přemísťování kabelů, které by měly dle Senátu nově platit ener­ge­tické firmy
 • Ohřev vody, aneb příprava teplé vody, II. díl
 • Záporné ceny elektřiny se s rostoucím výkonem obnovitelných zdrojů objevují čím dál častěji
 • Cena elektřiny v Česku je evropský podprůměr, vyplývá z dat Eurostatu

Anketa
Budoucnost dálkového zásobování teplem v České republice je podle Vás ve zdrojích:

Hlasujte kliknutím na příslušnou odpověď. Hlasovat můžete pouze jednou. Výsledky ankety se zobrazí po Vašem hlasování.