Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Nová vláda musí rychle dokončit podmínky pro transformaci tep­lá­renství

Tisková zpráva ze dne 16. 12. 2021 (Praha): Teplárenství se potýká s extrémními cenami zemního plynu i povolenek a čas na přípravu a rozjezd dekarb­oni­začních projektů se rychle krátí. České tep­lá­renství od nové vlády očekává, že velmi rychle nastaví funkční le­gis­la­tivní a eko­nomický rámec, v němž bude možné real­izo­vat potřebné investice do ...

Teplárenství se potýká s extrémními cenami zemního plynu i povolenek a čas na přípravu a rozjezd dekarb­oni­začních projektů se rychle krátí. České tep­lá­renství od nové vlády očekává, že velmi rychle nastaví funkční le­gis­la­tivní a eko­nomický rámec, v němž bude možné real­izo­vat potřebné investice do...



Plánované akce

 • Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky 2022



Zpravodaj

 • Těžba hnědého uhlí loni meziročně stagnovala
 • Prudké zdražení plynu tlačí také na ceny dálkového tepla na Slovensku
 • MPO připravilo návrh nařízení vlády o vymezení rozvoje POZE
 • Evropská sázka na obnovi­telné zdroje naráží na realitu
 • Podpora mosteckého regionu komořanskou teplárnou byla v roce 2021 opět vyšší
 • Bude ještě vůbec potřeba těžba uhlí za limity u Bíliny?
 • ERÚ stanovil průměrnou cenu emisní povolenky EUA pro účely regulace cen tepla pro rok 2021
 • Šest slovenských státních tep­lá­ren plánuje proinvestovat 37 milionů eur
 • Přípravné práce na využití vodíku v Teplárnách Brno se rozjely už naplno
 • Karlovy Vary, Chodov a Nová Role a uzavřely memorandum se Sokolovskou uhelnou
 • MŽP navrhuje přechodné období pro zákaz skládkování zdravotnických odpadů
 • ERÚ konzultuje úpravu vyhlášky o udělování licencí
 • Veolia: Klienti se vrací od plynu k dálkovému teplu
 • Zemní plyn v České republice 2010 - 2020
 • SAKO Brno bilancuje roční provoz absorpčního tepelného čerpadla
 • Dva pohledy na setkání ministra prů­my­slu a obchodu Josefa Síkely s Radou ERÚ
 • Podrob­nější klimatické statistiky uplynulé dekády 2012 až 2021 a Normály od roku 1961
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k odkladu plnění kritérií udrži­­telnosti v EU ETS
 • Teplárny Brno spouští svoji aplikaci pro službu E-mobility TB
 • Ministerstvo financí vydalo stanovisko k oceňování věcných břemen
 • Elektrárny Opatovice, a.s., oddělily výrobu elektrické energie a tepla od distribuce tepla
 • Rekordně teplý Silvestr odsunul loňský rok na druhé místo mezi nej­chlad­nějšími roky dekády



3T - teplo technika teplárenství  2/2021

 • Provozova­telé tep­lá­ren investovali do snižování emisí již 25 miliard Kč
 • Kdo nej­více ovlivňuje kvalitu ovzduší v regionu
 • Průmysl a ener­ge­tika významně snižují eko­lo­gickou zátěž ovzduší
 • Vedlejší ener­ge­tické pro­duk­ty z tep­lá­ren šetří primární suroviny



Energetika aktuálně

 • Eko­lo­gické organ­iza­ce podaly žalobu proti výjimce pro elektrárnu Chvaletice
 • Bývalá ředi­telka ener­ge­tického úřadu Vitásková chce kandidovat na prezidentku
 • Někdejší šéfka ERÚ Vitásková chce kandidovat na prezidentku
 • Dánský ?rsted pomůže Jižní Koreji ve vybudování až 1,6GW offshore větrného projektu
 • Vláda nabízí příspěvek na bydlení. Kdo na něj má nárok, a kdo už ne
 • Zelené hujerství EU může vést až k vyšším emisím, říká zástupce chemiček
 • POLITIKA: Na barikádách boje s ener­ge­tickou krizí
 • Innogy znovu zdražuje. Ceny plynu vzrostou o 19 pro­cent
 • Na ener­ge­tické krizi vydělávají nej­větší společnosti. Získaly zdarma statisíce zákazníků
 • Taxonomie EU: Německo je proti zařazení jádra, u plynu upozorňuje na nerealistické požadavky
 • Buďme smart green. Soustřeďme se na to, v čem jsme nadprůměrní
 • Innogy od března znovu zvýši ceny plynu i elektřiny
 • Výrobci cementu zavádějí příplatky kvůli emisním povolenkám. A výrazně zdražuje i beton
 • Rusko nás vydírá. Vyvolalo zdražení energií a chystá invazi na Ukrajinu, říká ministr Lipavský
 • Klopýtnutí na cestě k lepším zítřkům: Ze zdražování energií a sociálních dávek se stává nový „normál“
 • Kdo vyčkával, prodělal i tisíce. Na zálohy na energie se vyplatilo půjčit, nyní zaplatíte o pětinu víc
 • Německé domácnosti možná již tento rok nebudou platit poplatek na OZE, cena elektřiny by jim klesla o desetinu
 • Plyn by měl nakupovat Brusel. Nová evropská pravidla Dukovany neomezí, říká Drábová
 • Vratka za emisní povolenky v rozpočtu chybí, firmy mohou přijít o miliony
 • Vodní ener­ge­tika nepro­duk­uje v Brazílii dostatek elektřiny, doplnit ji mají jaderné elektrárny
 • Týden, který rozhodne o budoucnosti české ener­ge­tiky. Jaká jsou zákoutí taxonomie?
 • Na burzu se chystá první startup z portfolia ČEZ. Podíl českého investora tím vzroste nad miliardu
 • Jádro nikdo nezakazuje, bude s námi hodně dlouho, říká Čech, který v Bruselu napsal krit­izo­vanou taxonomii
 • Evropská ener­ge­tická krize a ruský plyn. Současné vysoké ceny mají několik důvodů
