Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Ceny tepla příští rok příliš neporostou, někde teplo i zlevní

Tisková zpráva ze dne 26. listopadu 2020 (Praha): Ceny dálkového tepla vyrobeného ze zemního plynu se v příštím roce nebudou zvyšovat. V některých lokalitách dojde i ke snížení předběž­né kal­ku­lo­vané ceny tepla pro rok 2021. U tep­lá­ren, které využívají více paliv, většinou zůstanou ceny tepla stejné. V případě tep­lá­ren, které používají hlavně uhlí, ...

Na celko­vé náklady za teplo bude mít letos u domácností vliv nej­en venkovní teplota, ale i omezení vyvolaná vládními nařízeními, respektive náš delší pobyt doma. Topná sezóna zatím klimaticky odpo­vídá dlouhodobému průměru. „Ani v příštím roce se nemusí domácnosti výrazného zdražení ceny tepla...



Zpravodaj

 • Rozdíl v délce topné sezóny, tedy dnech, kdy se topí, je až dva měsíce
 • Ministr Havlíček a předseda Rady ERÚ Trávníček řešili situaci ve Strakonicích
 • Potřeba tepla pro vytápění je v 1. polovině roku vyšší
 • TS ČR při­po­mínkovalo nové znění Kodexu PS Přílohy č. VI Dispečerské řízení
 • TS ČR při­po­mínkovalo Zprávu o ŽP za rok 2019
 • Díky ostrovnímu provozu zajistila zlínská teplárna stabilní dodávky místním podnikům
 • Rok 2020 se potřebou tepla v denostupních téměř vyrovnal roku 2019
 • Vláda schválila Státní politiku životního prostředí do roku 2030
 • Globální emise oxidu uhličitého vrátil Covid na úrovně z období před deseti lety
 • TS ČR při­po­mínkovalo novelu zákona č. 67/2013 Sb.
 • TS ČR při­po­mínkovalo návrh technicko-eko­nom. parametrů pro stanovení provozní podpory
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k revizi pravidel veřejné podpory pro ener­ge­tiku a ŽP
 • Potřeba tepla od září do prosince se nej­více přiblížila průměru dekády 2011 až 2020
 • Prosinec letos žádné výrazné ochlazení nepřinesl, oblevy se opět projevily v plné síle
 • Přehled le­gis­la­tivy za prosinec 2020
 • Předsednictví EU převzalo Portugalsko
 • Průběh prosincových teplot v regionech České republiky
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k hodnotám benchmarků v EU ETS pro období 2021-2025
 • TS ČR při­po­mínkovalo návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb
 • Těžba hnědého uhlí klesla v I. pololetí roku 2020 meziročně o 20 %
 • Porovnání příjmů a nákladů na "energie" v ČR a krajských městech v roce 2020
 • ERÚ konzultuje návrh změny cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie
 • Cena tepla z Tepláren Brno nebude vyšší než byla v roce 2009
 • Komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi IED
 • Nový zákon o odpadech vyšel ve Sbírce zákonů



3T - teplo technika teplárenství  3/2020

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • V OKD skončí na konci února 1770 lidí, už absolvovali pohovory
 • Energetický regulátor v Bulharsku povolil firmě ČEZ prodej aktiv
 • Konec boje se šmejdy? Hrozí, že zákon proti ener­ge­tickým podvodníkům nebude
 • Spotřeba elektřiny v roce 2020: prudký pokles a pak návrat k normálu
 • Zelená budoucnost. Polské ener­ge­tické firmy investují do větrných farem
 • USA: Total a 174 Power Global společně plánují real­iza­ci 12 solárních a akumulačních projektů
 • Portugalsko ke konci roku uzavře svoji poslední uhelnou elektrárnu
 • V Temelíně začali zdarma plošně testovat za­měst­nance i dodava­tele
 • Pro první krok k získání dotace na obnovi­telné zdroje a komunitní ener­ge­tiku je čas jen do konce ledna. Využijte i on-line nástroj zdarma
 • Čínské embargo na australské uhlí ovlivňuje i Evropu. Tlačí ceny na maxima
 • Jaká voda stojí za řadou poruch soustav vytápění a chlazení?
 • Na konec uhlí v elektrárnách doplatí i domácí uhelné kotle. Přesto se stále prodávají
 • I letos by většinu růstu výkonu měly v USA tvořit solární a větrné elektrárny, větší část trhu si ukrajují i baterie
 • Česko zaostává v akumulaci energie, pomoci může Sněmovna, zní z Asociace
 • Ochranný systém při testech odpo­jil jadernou elektrárnu v Bělorusku, úroveň radiace je ale prý normální
 • Česko zaostává v zásobách energie, nerozvíjí bateriové systémy, vadí expertům
 • Norský Equinor získal historicky nej­větší zakázku na výstavbu offshore větrných parků při pobřeží USA
 • Strakonická teplárna musí přestat omezovat dodávky. Nepřípustné, řekl ministr
 • Strakonické sídliště bude mít dodávky tepla, slíbil Havlíček
 • Jaderná ener­ge­tika v roce 2020 - část II.
 • Větrné elektrárny vyrobily v Evropě rekordních 15 pro­cent elektřiny. Uhlí překonal i zemní plyn
 • ENERGETIKA: Prakticky nulový zájem o těžbu na Aljašce
 • Lednové počasí a chyby Francouzů. Co s odstupem víme o blackoutu, který ohrozil Evropu?
 • Reakce ERÚ na dopis Teplárny Strakonice, a.s.
