Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Teplárny pomohou stabilizovat elektrickou síť

Tisková zpráva ze dna 28. června 2019 (Praha): Teplárny se již v současné době významně podílejí na poskytování podpůrných služeb pro stabilizaci elektrizační soustavy. Akumulační schopnosti soustav zásobování teplem představují potenciál pro stabilizaci elektrické sítě a do budoucna by měla být jejich role dále posílena. Počítá s tím i návrh ...

Ministerstvo prů­my­slu a obchodu zaslalo do meziresortního při­po­mínkového řízení návrh Národního akčního plánu pro chytré sítě 2019 - 2030. Budování a využívání prostředí chytrých sítí bude nezbytné pro další rozvoj trhu s elektřinou a pro jeho využívání aktivními spo­třebiteli, a také...



Zpravodaj

 • V Novém Boru vyrostly dvě ko­ge­ne­rační jednotky, město má do budoucna zajištěno teplo
 • Teplárna Liberec bude na topnou sezónu připravena
 • Karlovy Vary si nechají zpracovat koncepci tep­lá­renství ve městě
 • MŽP připravilo novelu vyhlášky o podmínkách použítí upravených kalů na zemědělské půdě
 • Doosan Škoda Power zmodernizuje parní turbínu v Elektrárně Opatovice
 • ČEZ Teplárenská se natrvalo usídlila v krušnohorském Nejdku
 • Teplo díky jaderné elektrárně získá třicet tisíc lidí
 • Vláda projednala stěžejní dokumenty k čerpání EU dotací
 • Přehled le­gis­la­tivy za červenec 2019
 • Jednání výkonné rady
 • Senát přijal usnesení ke sdělením Evropské komise
 • Česko­budějo­vic­ká teplárna dokončila přípojku páry pro no­vou nemocniční prádelnu
 • Aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019–2022
 • MŽP vypořádalo při­po­mínky k novému zákonu o odpadech
 • Uhelná komise bude řešit útlum těžby uhlí
 • MŽP vydalo souhlasné stanovisko EIA k prodloužení těžby uhlí na lomu Bílina o pět let
 • Vláda provedla zásadní změny ve vedení Energetického regulačního úřadu
 • Deseti­letý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2020-2029
 • Nová moderní kotelna v Radotíně výrazně sníží emise
 • Tepelná ener­ge­tika na Slovensku v roce 2018
 • ERÚ opakuje při­po­mínkové řízení k metodice oprávněných nákladů
 • GreenNet už se blíží k liberecké teplárně, stavbu čeká nejnáročnější období
 • Sokolům se na tep­lá­renském komínu v Mariánských Lázních zalíbilo
 • Jednání výkonné rady
 • Sokolům v Národním parku České Švýcarsko jde o život



3T - teplo technika teplárenství  4/2019

 • Poláci začínají chápat, že MBÚ recyklaci nenavýší
 • Rozvoj soustav zásobování teplem ve francouzském Nantes
 • Roční zpráva ERÚ o provozu tep­lá­renských soustav ČR v roce 2018
 • Nová Cenová mapa pro rok 2019 na webu naseteplo.cz



Energetika aktuálně

 • EIB: Klimatickou změnu zpochybňuje velmi malá část obyvatel EU
 • Zdroje energie limitují vývoj každé společnosti
 • Za Česko zelenější. Vláda připravuje zdanění uhlí a plynu
 • Pět nejvýhodnějších nabídek elektřiny pro přímotopy
 • Ruští vývozci ropy díky Trumpovým sankcím zbohatli
 • O formě rekultivace lomů na Mostecku má být rozhodnuto příští rok
 • S materiálovým a ener­ge­tickým využitím odpadů podnikatelům nově pomůže program Expanze
 • Dobíjení u stojanů ČEZ rostlo dvojnásobně. Elektromobily u nich doplnily energii 66 000krát
 • Klimatický summit chemického prů­my­slu
 • Vattenfall plánuje výstavbu hybridního ener­ge­tického parku v Nizozemsku
 • Havlíček: Stavba nového bloku Dukovan by mohla začít za deset let
 • Texas: Povětrnostní podmínky, teploty nad 38 °C a úbytek výrobních kapacit vyhnaly ceny elektřiny k 9000 $/MWh
 • Žďas vyhrál tendr za 4,3 miliardy, do Magnitogorsku dodá ener­ge­tický zdroj
 • OZE už prý nejsou o záchraně planety, ale nízkých nákladech
 • Z emisních povolenek se stává výhodná investice. Jejich cena stoupla za poslední roky na pětinásobek
 • Američtí provozovatelé sítí se připravují na masivní rozvoj offshore větrných elektráren
 • ERÚ: Ve 2. čtvrtletí meziročně stoupla spo­třeba elektřiny a plynu
 • Úprava vody v otopných soustavách
 • Uhlíková neutralita je jen marketing. Nedá se docílit, to bychom museli odstřihnout Polsko od Evropy, říká Havlíček
 • Nahrazování špičkových elektráren úložišti energie? V USA jsou první případy
 • IEA: Fosilní paliva měla v roce 2017 více než 80% podíl na celosvětové pro­duk­ci energie
 • Energy financial group vstoupila do elektrárny na biomasu Mostek
 • Plzeňská tep­lá­renská dostala pokutu za nedodržování emisních limitů
 • ČEZ: Cena povolenek může uspíšit odstavení uhlí v Evropě

Anketa
Byli byste v zájmu ukončení skládkování směsného komunálního odpadu ochotni ak­cep­tovat existenci moderního zařízení pro ener­ge­tické využití odpadů v blízkosti vašeho bydliště?

Hlasujte kliknutím na příslušnou odpověď. Hlasovat můžete pouze jednou. Výsledky ankety se zobrazí po Vašem hlasování.