Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Nové efektivní horkovody rozvádí teplo v dalších městech

Výměny dožívajících parovodů hospodár­nějšími horkovodními či teplovodními rozvody nezastavila ani nepříznivá epidemio­lo­gická situace. Teplárny letos vymění nebo zmodernizují v sedmi městech bezmála 12 km tras parních rozvodů. Je to sice méně než vloni, ale v řadě lokalit jde o poslední dokončovací etapy dlouholetých projektů. Liberec letos už jen ...

„Poslední roky jasně ukazují, že vedle eko­lo­g­iza­ce výrobních zdrojů patří mezi priorit­y tep­lá­renských společností také výměna dožívajících parovodů. Stále je však prostor pro urychlení tempa modern­iza­ce,“ říká ředi­tel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek. Nové moderní rozvody, v...



Nové sborníky

 • Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky 2020



Zpravodaj

 • Teplárna Kladno dosáhla nového rekordu - 16 let bez pracovního úrazu
 • MPO připravilo návrh nové vyhlášky o stavu nouze v elektro­ener­ge­tice
 • Nové efektivní horkovody rozvádí teplo v dalších městech
 • Zpráva MPO: Obnovi­telné zdroje energie v roce 2019
 • TS ČR při­po­mínkovalo návrh cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2021
 • TS ČR při­po­mínkovalo návrh cenového rozhodnutí k POZE pro rok 2021
 • Podpořte teplárnu C-Energy v Plané v soutěži E.ON Energy Globe
 • Reakce vicepremiéra Havlíčka na návrh šéfky EK von der Leyenové zvýšit klimatické cíle
 • Elektrárna Opatovice žádá o výjimky z emisí oxidů dusíku a rtuti
 • Karlovarští ho­teliéři se obávají výrazného zvýšení cen tepla
 • Projekty EPC ušetří v Ústeckém kraji desítky milionů za energie
 • Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky se i v rouškách opět vydařily, podívejte se
 • Koronavirus a deště zpozdily výstavbu horkovodu z Temelína
 • Chvaletická elektrárna dostala znovu výjimku
 • Pracovní skupina pro ener­ge­tickou le­gis­la­tivu
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k návrhu vyhlášky o vyúčtování dodávek
 • ČEPS vypořádal při­po­mínky k úpravám Kodexu PPPS k poskytování podpůrných služeb
 • Pět křišťálových komínů pro nej­lepší tep­lá­renské projekty roku 2019
 • MŽP připravilo návrh zákona o omezení jednorázových plastů
 • Skupina Veolia rozšiřuje své aktivity a kupuje Pražskou tep­lá­renskou
 • MPO: Odchodu tep­lá­ren od uhlí pomohou prostředky z evropských fondů
 • ERÚ konzultuje návrh cenového rozhodnutí k POZE pro rok 2021
 • Zemřel prokurista firmy ŠKO-ENERGO pan Miroslav Žďánský



Nové materiály pro média

 • Tisková zpráva: Pět křišťálových komínů pro nej­lepší tep­lá­renské projekty roku 2019 (9. 9. 2020)



3T - teplo technika teplárenství  2/2020

 • Záchrana systémů centrálního zásobování teplem získává jas­nější obrysy
 • Pro přechod tep­lá­ren na zemní plyn máme speciální proces s indivi­duálním přístupem
 • Příjmy domácností rostly rychleji než jejich výdaje na bydlení
 • Mezinárodní projekt KeepWarm dospěl do investiční fáze



Energetika aktuálně

 • Brněnské městské firmy nechtěly vymáhat miliony v kauze Stoka. Po textu HN a Aktuálně.cz obrátily a hlásí se o 18 milionů
 • R29420 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození ener­ge­tického zařízení
 • MOYSES s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození ener­ge­tického zařízení
 • EKODO CZ s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození ener­ge­tického zařízení
 • Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie
 • R31320 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození ener­ge­tického zařízení
 • R30420 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození ener­ge­tického zařízení
 • R30720 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození ener­ge­tického zařízení
 • R27820 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození ener­ge­tického zařízení
 • VPK Suchý s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození ener­ge­tického zařízení
 • KÁLES CZ s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození ener­ge­tického zařízení
 • TS ŽAMBERK s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození ener­ge­tického zařízení
 • Vodovody a kanal­iza­ce Náchod, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození ener­ge­tického zařízení
 • Obec Kozlany - rozhodnutí k porušení zákazu poškození ener­ge­tického zařízení
 • LÁTAL, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození ener­ge­tického zařízení
 • R29320 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození ener­ge­tického zařízení
 • R26020 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození ener­ge­tického zařízení
 • Měření jen občas, odchylky velko­rysé. Jak elektrárny dle právníků obchází limit emisí
 • Aktivní podpora přechodu na OZE sektorem TZB při přípravě nového ener­ge­tického zákona je nezbytná
 • Víte, kolik platíte za MWh plynu? Neplatíte zbytečně moc?
 • Svět začíná brát jádro na milost
