Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Teplárenské sdružení ČR vítá změnu postoje Energetického regulačního úřadu

Tisková zpráva ze dne 17. července  2020 (Praha) : Teplárenské sdružení ČR přivítalo změnu postoje Energetického regulačního úřadu, která vyplývá z tiskové zprávy ze dne 16. července 2020. Výkonná rada Teplárenského sdružení ČR deklaruje připravenost k jednání s Radou Energetického regulačního úřadu o konkrét­ních krocích, které povedou k záchraně ...

„Vítáme změnu postoje Rady Energetického regulačního úřadu, která nám na žádost o jednání z 21. května 2020 před měsícem odpo­věděla, že „další jednání lze považovat za účelné až po zjištění nových skutečností“. Vážíme si ujištění, že je pro Energetický regulační úřad zásadní dlouhodobá udrži­telnost...



Nové právní předpisy

 • Nařízení vlády č. 326/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.


Zpravodaj

 • Budějovická teplárna dokončila rekon­struk­ci turbíny a horkovodní výměníko­vou stanici
 • Pro začátek je navržen d­voupro­centní limit vodíku v českých plynovo­dech
 • ČEPS konzultuje změnu Kodexu upravující podmínky pro poskytova­tele podpůrných služeb
 • NÚKIB připravil novelu zákona o kybernetické bezpečnosti
 • Přehled le­gis­la­tivy za červenec 2020
 • MŽP připravilo návrh nového Katalogu odpadů
 • MF připravilo novelu oceňovací vyhlášky
 • Nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udrži­telných investic vyšlo v Úředním věstníku EU
 • Teplárenské sdružení ČR při­po­mínkovalo Deseti­letý plán rozvoje přepravní soustavy v ČR
 • Vladimír Dlouhý povede Hos­po­dář­skou komoru další tři roky
 • Valná hromada TS ČR 2020
 • Sokolovská uhelná ukončí provoz tlakové plynárny
 • Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona o urychlení výstavby s pozměňovacími návrhy
 • Vláda schválila návrh zákona pro přechod na nízkouh­líko­vou ener­ge­tiku
 • Statistika ener­ge­tického využívání odpadů a alternativních paliv 1989–2019
 • Rada Energetického regulačního úřadu bude mít no­vou členku
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k úpravám moni­to­ro­vání a vykazování emisí v EU ETS
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace návrhu Státní politiky životního prostředí do roku 2030
 • Evropská rada přijala závěry o plánu na podporu oživení a víceletém finančním rámci EU
 • Zpráva o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů ener­ge­tické účinnosti
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k definici ukaza­tele připravenosti budov na chytrá řešení



Plánované akce

 • Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky 2020



3T - teplo technika teplárenství  1/2020

 • Pravda o „levném“ teple v Německu a „drahém“ teple u nás
 • IV. výzva programu Úspory energie v soustavách zásobování teplem
 • Vnitrostátní plán ČR v oblasti ener­ge­tiky a klimatu z pohledu tep­lá­renství
 • Kvalitu ovzduší v ČR ovlivňují půl na půl domácí a zahraniční zdroje



Energetika aktuálně

 • Půl milionu elektro­aut ener­ge­tické sítě zvládnou. Větší flotila si už vyžádá větší investice
 • Výstavbě chytrých ener­ge­tických mikrosítí už nic nebrání
 • Čeští vědci vytvořili nový filtr, který umí vypálit koronavirus. Má to být světový unikát
 • Bitva právních kolosů o Dukovany zuří dál, navzdory rozhodnutí antimono­polního úřadu
 • Polsko plánuje sjednotit ener­ge­tické společnosti
 • Německo otevřelo první aukci na uzavírání uhelných elektráren, vy­hod­no­covat se bude v září
 • Počet změn odběrných míst za první pololetí roku 2020
 • Konference Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky 2020: Budou moci teplárny využít prostředky z Modern­iza­čního fondu?
 • Globální instalovaný výkon uhelných elektráren v první polovině roku klesl
 • Microsoft testuje vodík jako zdroj energie pro svá datacentra
 • Červencová aukce pro OZE v Německu nepřinesla žádná překvapení, ceny se stále drží na stejné úrovni
 • Česko recykluje zhruba tři čtvrtiny vyrobených plastů. Za ty vyhozené bude platit miliardy
 • I za nulo­vou spo­třebu teplé vody zaplatíte. Jak se vyznat ve vyúčtování?
 • Přečerpávací vodní zdroje ČEZ vyrobily v pololetí meziročně o čtvrtinu více elektřiny
 • V Kalifornii začala výstavba obřího bateriového úložiště s kapacitou 730 MWh
 • Revital­izo­vané území zaplnily stovky tun odpadu, pokutu dostala dcera ČEZ
 • Polsko přitvrdilo kolem dolu Turów. Tají plány a těžbu sune k hranicím s Českem, které se bojí o podzemní vodu
 • Hlad po elektřině je stejný jako před krizí. Svědčí to o vzepětí eko­nomiky
 • Švédský Northvolt získal financování ve výši 1,6 miliard euro, vyrábět chce čtvrtinu evropských baterií
 • JAPANORAMA: Na uhelnú notečku
 • Arabové mají první jadernou elektrárnu. Experti varují před možnými útoky
