Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


TS ČR přivítalo schválení nařízení o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů

Tisková zpráva ze dne 24. července 2017: Vláda na dnešním jednání schválila nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie, které umožní operátorovi trhu vyplatit podporu na základě již vydaných cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu i za období, kdy tato podpora nebyla vyplacena kvůli chybějící notifikaci u ...

Vláda svým nařízením potvrdila, že právo na podporu vzniklo oprávněnému subjektu účinností zákona od data, kdy splnil podmínky pro získání podpory. Vzhledem k tomu, že vyplácení podpory bylo v některých případech kvůli chybějící notifikaci podpory u Evropské komise zahájeno opožděně nebo bylo...



Nové právní předpisy

 • Zákon ze dne 30. července 2017, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
 • Vyhláška ze dne 25. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.



Zpravodaj

 • ČEZ ESCO zmodernizovala zásobování teplem v Lázních Luhačovice
 • Platí za bydlení více důchodci nebo mladé rodiny?
 • Novela zákona o registru smluv vyšla ve Sbírce zákonů
 • Nejlevnější bydlení mají střední Čechy
 • Závěry o BAT pro velká spalovací zařízení zveřejněny ve věstníku EU
 • Kde, kdo a v čem má bydlení nejlevnější?
 • Setkání členů Teplárenského sdružení ČR
 • Na Karlovarsku a Ústecku narostl podíl SZT na vytápění domácností nejvíce
 • TS ČR připomínkovalo návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v ČR 2018 - 2027
 • 92 % družstevních bytů je připojeno na dálkové vytápění
 • Jednací řád Rady Energetického regulačního úřadu
 • Monitor sdělovacích prostředků - Vedení ERÚ přebírá pětičlenná rada



Plánované akce

 • Kurz vzdělávání v energetice - TEPLÁRENSTVÍ A JEHO TECHNOLOGIE
 • TEP•KO 2017



3T - teplo technika teplárenství  4/2017

 • Největší „sluneční teplárna“ je v dánském Silkeborgu
 • „Co pohlídat v nabídce na tepelné čerpadlo?“
 • Aktualizace cenové mapy dodávaného tepla v 666 obcích ČR
 • Vloni byla z umělých hnízd celá třetina sokolích mláďat
 • Program Úspory energie v soustavách zásobování teplem 2014 až 2020



Energetika aktuálně

 • Skončí majetek OKD v nástupnické firmě? Věřitelé rozhodnou o reorganizaci
 • Poptávka po zelené elektřině v Evropě letos meziročně výrazně vzrostla
 • Členové nově vzniklé rady ERÚ si rozdělili kompetence
 • Marže německých plynových elektráren dosáhla letošního maxima, stále je však záporná
 • Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2018
 • Největší polský těžař uhlí PGG se v pololetí vrátil k zisku
 • OKD je schopná další existence, řekl konkursní správce. Ohlásil zisk 2,3 miliardy
 • Argentina vypisuje další aukci na OZE, soutěžit se bude o 1,5 GW výkonu

Anketa
Byli byste ochotni platit více za teplo, pokud by jeho převážná část pocházela z obnovitelných zdrojů?

Hlasujte kliknutím na příslušnou odpověď. Hlasovat můžete pouze jednou. Výsledky ankety se zobrazí po Vašem hlasování.