Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Teplárny byly v dlouhé topné sezóně jistotou tepelné pohody

Tisková zpráva ze dne 1. června 2021 (Praha): Skončilo druhé nej­chlad­nější topné období posledního deseti­letí, teplárny topily opět až do konce května. Dodávky tepla v části tep­lá­ren však meziročně nestouply, důvodem byl útlum provozu služeb, kulturních a sportovních zařízení po většinu topného období. I přes mimořádnou situaci, vyvolanou Covidem, ...

Uplynulá topná sezóna prověřila vysoko­u spolehlivost a odolnost soustav zásobování teplem při zajištění tepelné pohody pro domácnosti a další odběra­tele. Ani při velmi složité situaci, kterou byl Covid a přijatá protiepidemická opatření, nebyla ohrožena spolehlivost dodávek a na zásobování teplem z...



Zpravodaj

 • Teplárny Kladno a Zlín a elektrárna Chvaletice bez pracovního úrazu
 • Skončila těžba uhlí Sokolovské uhelné v lomu Medard
 • Strakonická teplárna se opět brání a přerušila dodávky Energu, letos potřetí
 • ERÚ podá trestní oznámení na strakonickou teplárnu i starostu
 • Pracovní skupina pro eko­lo­gickou le­gis­la­tivu
 • V rámci 14. ročníku programu MiNIGRANTY 2021 rozdělil NF Veolia 4 miliony Kč
 • ERÚ zahájil veřejnou konzultaci k návrhu cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie 2022
 • Budějovická teplárna patří k nej­důvěryhod­nějším společnostem, získala posedmé rating AAA
 • Zápis z jednání skupiny pro ener­ge­tické využití odpadů
 • TS ČR se zúčastnilo veřejné konzultace k revizi EPBD
 • Zlínská teplárna navyšuje výrobu zelené energie a snižuje emise CO2
 • TS ČR se zúčastnilo veřejné konzultace k revizi pravidel pro plynárenství
 • Evropě schází plyn, pro výrobu elektřiny se obrátila k uhlí
 • Evropský denní trh s elektřinou se propojil
 • Zastupi­telé Uherského Hradiště vybrali 4 varianty palivového mixu pro teplárnu
 • Virtuální elektrárna E.ONu certi­fi­ko­vala poskytování podpůrných služeb pro ČEPS
 • Teplárny Brno snižují emise CO2 a naplňují cíle města v paktu starostů
 • Litvínov má za sebou přepojení na prov­izo­rní teplovod
 • Rada potvrdila no­vou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu
 • Strakonická teplárna je v zisku, do roku 2024 chce skončit s uhlím
 • Evropská rada přijala nařízení o Fondu pro spravedli­vou transformaci
 • MŽP vypořádalo při­po­mínky k návrhu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady
 • C-Energy Planá s.r.o. završila fúzi s Teplárnou Tábor, a.s.
 • Pracovní skupina pro ener­ge­tickou politiku
 • Modern­iza­ce tep­lá­renského provozu na Červeném mlýně v Brně



3T - teplo technika teplárenství  3/2020

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • Bouřky způsobily výpadky proudu a omezení na železnici, rozvodnily se toky
 • Škoda chce za deset let prodávat v Evropě víc než polovinu aut na elektřinu
 • Austrálie zamítla megaprojekt na výrobu vodíku a amoniaku z obnovi­telných zdrojů
 • Bouře pokácela stožáry u Temelína, elektrárna odstavila druhý blok
 • Temelín odstavil po bouři II. blok, proti plánu o týden dřív
 • EU zvažuje zpřísnění pravidel pro „obnovi­telné“ spalování biomasy
 • Po bouřkách je bez elektřiny 45.000 míst, problémy jsou i na železnici
 • O kolik zaplatíme více za elektřinu a plyn v příštím roce?
 • ERÚ podá trestní oznámení na strakonickou teplárnu i starostu
 • Po zatopení lomu ČSA vznikne obří farma, plo­voucí soláry i bydlení
 • EU a USA budou společně koordinovat svůj postup proti přesunu uh­líkových emisí do jiných regionů
 • ČEZ plánuje do roku 2030 investovat do modern­iza­ce tep­lá­ren 30 až 40 miliard Kč
 • ?rsted plánuje propojení teplárny na biomasu se systémem zachytávání CO2
 • Boom nové domácí foto­voltaiky brzdí chybějící le­gis­la­tiva
 • Tuzemské plynárenství také časem zezelená
 • Teplárny modern­iza­ce nemine
 • Zatmění Slunce ener­ge­tici zvládají, důležitá je ale příprava
 • Zelený vodík přichází z mořských vln
 • Hranice účinnosti solárních článků byla pokořena
 • Už zase. Strakonická teplárna potřetí přestala dodávat teplo na sídliště
 • Strakonická teplárna přerušila dodávky Energu, letos potřetí
 • Platts: Přetrvávající vlna veder by mohla zvednout cenu elektřiny až o 5 EUR/MWh
 • Živě: Jaká bude ener­ge­tická budoucnost Evropy a Česka?
 • Spadlá střecha, voda na silnicích i polámané stromy. Hasiči kvůli bouřkám hlásí stovky zásahů
