Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Městské společnosti nerespektují Klimatický plán Prahy ani strategické dokumenty státu

Tisková zpráva ze dne 1. července 2021 (PRAHA): Pražská plynárenská, a.s., společnost vlastněná Hlavním městem Prahou, její dceřiná společnost Prométheus, ener­ge­tické služby, a.s. a Pražská ener­ge­tika, a.s., v níž má Hl. město Praha významný majetkový podíl, se sílící intenzitou nabízejí vlastníkům domů a bytů v hlavním městě budování lokálních ...

„Lokální ko­telny mají daňové zvýhodnění a nej­sou - na rozdíl od centrálních zdrojů - zatíženy vysokými poplatky za emise CO2. Tato nekalá výhoda však skončí nej­později v roce 2025 a poté dojde ­lo­gicky k významnému navýšení ceny tepla pro odběra­tele závislé na lokálních ko­telnách,“ uvedl předseda...



Zpravodaj

 • Poslanecká sněmovna schválila novelu ener­ge­tického zákona
 • Dominantními sektory spo­třeby tepla jsou byty, prů­my­sl a služby s občanskou vybaveností
 • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích energie
 • Jednání s Fransem Timmermansem v Ostravě: EK bude respektovat ener­ge­tický mix ČR
 • Evropská komise přijala rozšíření působnosti obecného nařízení o blokových výjimkách
 • V kladenské teplárně podporují zdraví za­měst­nanců 
 • ŠKO-ENERGO získá jako první v Česku garantovanou zelenou energii
 • Návrh technicko-eko­nomických parametrů pro stanovení provozní podpory na rok 2022 2. kolo
 • TS ČR při­po­mínkovalo návrh Vodíkové strategie České republiky
 • Třetí číslo DoTeKu ze severu Čech je již v oběhu
 • Bilance tepla 2020 a porovnání měsíčních výrob tepla v letech 2017 až 2020
 • Město Olomouc a Veolia budou spolu­pracovat na rozvoji a eko­lo­g­iza­ci tep­lá­renské soustavy
 • Další číslo magazínu Pražské tep­lá­renské HOT
 • Program Dnů tep­lá­renství se plní a datum jejich konání 14. a 15. září se blíží
 • Evropská komise zahájila sérii konzultací k balíčku "Fit for 55"
 • SAKO Brno zahajuje výběrové řízení na výstavbu nej­moder­nější spalovenské linky v ČR
 • Teplárna Otrokovice zajistí teplou vodu i v době odstávky
 • Evropská komise schválila plán Česka pro oživení a odolnost ve výši 7 miliard eur
 • TSČR při­po­mínkovalo návrh cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2022
 • Evropská Komise navrhla le­gis­la­tivní balíček Fit for 55
 • Uhelný nákladní vůz řady Wap darovala Coal Services Národnímu technickému muzeu
 • Komise finalizuje podklado­­vou studii k revizi IED plánovanou v příštím roce
 • Plzeňská tep­lá­renská bude mít dva ze tří pilířů dekarb­oni­zace hotové už letos
 • Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu k návrhu stavebního zákona
 • Evropský právní rámec pro klima byl publikován v Úředním věstníku EU



3T - teplo technika teplárenství  3/2020

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • Plénum Senátu se sejde 18. srpna
 • Dva úhly pohledu na spor o Turów, Poláci se obávají hromadného propouštění
 • ENERGETIKA: Nebezpečná hra s čísly
 • EVROPA: Návrh komise plný slepých uliček
 • Z elektrárny teplárnou. ČEZ odstaví Mělník III, uhlí nahradí zemní plyn
 • Gigafactory, státní pobídky a polostátní spolu­investor: větší risk než obvykle
 • ČEZ dokončil prodej bulharských aktiv, v arbitráži proti Bulharsku pokračuje
 • Novela pomůže, ale vyčištění trhu od energošmejdů nečekejte ze dne na den, míní radní úřadu Markéta Zemanová
 • Hejtman si stěžoval na rozdělení dotací za uhlí u EU, ta pochybení nenašla
 • Chceme v Česku aspoň jednu továrnu na baterie pro auta, zájem má VW a LG, tvrdí Havlíček
 • V ČR byl uzavřen vůbec první korporátní PPA kontrakt na elektřinu z OZE
 • Spotřebu uhlí nyní reguluje hlavně trh. ČEZ musí dokázat, že to s útlumem myslí vážně
 • Vláda schválila strategii ČR podporující využití vodíku
 • V Česku by měla vyrůst továrna na baterie pro elektro­mobily. Bude stát miliardy
 • Nová zelená úsporám nově podpoří renovace bytových domů i mimo Prahu
 • Zájem o malé vodní elektrárny jde ke dnu. Jejich výstavbu komplikuje složité stavební řízení
 • Je opravdu pro Česko plynová varianta mixu lepší než jaderná?
 • Ministři životního prostředí vyjádřili své obavy nad plánem EK rozšířit systém EU ETS o domovní vytápění
 • Ukrajina má být dle dohody mezi Německem a USA o Nord Streamu II kompen­zována
 • Experti: Diskuse o jaderném bloku často zastiňuje další výzvy ener­ge­tiky v Česku
 • Gabon chce vydělávat na pohlcování uh­líku, ropu nahradí lesním kapitálem
 • Japonsko navyšuje své ambice v oblasti snížení emisí do roku 2030, země bude více spoléhat na OZE
 • Po dostavbě Dukovan můžeme rozšířit Temelín o dva bloky, řekl Havlíček
 • Havlíček: Po dostavbě Dukovan lze postavit dva bloky Temelína
